Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Informace k zahájení studia 1. ročníku VOŠ

        Praha 10. srpna 2017

 

INFORMACE

PRO STUDENTY VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

K ZAHÁJENÍ STUDIA I. ROČNÍKU V ZIMNÍM OBDOBÍ

ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 

Zahájení studia

 • Oficiální zahájení studia a zápis do 1. ročníku Vyššího odborného vzdělávání  se  uskuteční v aule školské budovy  dne  18. září  2017 v 09.00 hodin pro všechny studijní skupiny 1 A, 1 B, 1 C a 1 D

- prezence v čase 08:30 - 08:50 hodin (vyžadujeme dochvilnost)

- ústroj - vhodný oděv bez triček a kraťasů !!!

 • Ubytování:

  -  je žadatelům v termínech soustředění zajištěno podle kapacitních možností v ubytovacích zařízeních školy bezplatně (týká se pouze studentů, kteří budou mít souhlas se studiem od ředitele s personální pravomocí),

 - studenti oboru bezpečnostně právní činnost, kteří budou v termínech soustředění ubytováni ve škole, se mohou ubytovat dne 18. září 2017 v době od 07.00 do 08.30 na ubytovně U1, popř. již v neděli 17. září 2017 večer (v tomto případě však musí tuto skutečnost nahlásit nejpozději do středy 13. září 2017 na tel. 845420 - p. Jeřábek)

-  studenti oboru přípravné trestní řízení, kteří budou v  termínech soustředění ubytováni ve škole, se mohou  ubytovat dne 18. září 2017 v době od 07.00 do 08.30 na ubytovně U2, popř. již v neděli 17. září 2017 večer (v tomto případě však musí tuto skutečnost nahlásit nejpozději do středy 13. září 2017 na tel. 845454 - p. Malina)

 • Stravování:

  -  bude škola poskytovat pouze za úhradu,

  -  v den nástupu nebude stravování zajištěno,

 -  na další dny je možné zakoupit stravenky v jídelně školy.

 • Parkování:

  -  do areálu školy není povolen vjezd a ani parkování soukromých vozidel studentů 

 • Studenti si přinesou:

-  1x foto (3,5 x 4 cm) na výkaz o studiu (mimorezortní studenti 2x foto)

           -  studijní materiály pro jednotlivé vyučovací předměty podle seznamu.

            -   oznámení ředitele s personální pravomocí o vyslání ke studiu vyššího odborného vzdělávání (pokud student nebude mít souhlas ředitele se studiem, hradí si školné ve výši 500,- Kč/školní rok - viz školní řád, u civilních studentů školné ve výši 3000,- Kč)

 

 • Pozn.:

  -  studenti, kteří v rámci základní odborné přípravy /od roku 2007/, případně

     samostatného kurzu, absolvovali již kurz transakční analýzy, mají možnost

     si požádat první týden studia o jeho uznání a nemusí se pak zúčastnit jeho

     výuky (nutno však absolvování doložit)

Seznam odborné literatury,

kterou si každý student zajistí na první soustředění

konané v měsíci září 2017

 • Anglický jazyk + konverzace v AJ:

Základní povinná literatura pro 1. ročník:

 • Liz and John Soars. New Headway Elementary, SB, the 3rd edition, OXFORD University Press, EAN: 0 - 19 - 471509 - 4, 2006 (eventuelně novější reedice)
 • Liz and John Soars. Sylvia Wheeldon. New Headway Elementary - Pracovní sešit (WB.) the 3rd edition, OXFORD University Press,
  EAN: 978 - 0 - 19 - 471510 - 2, 2006 (eventuelně novější reedice)

Rozšiřující doporučená literatura pro dobrovolné samostudium:

 • KOLLMANNOVÁ, L.: Angličtina nejen pro samouky, Praha: LEDA, 2005, ISBN 80-7335-058-0
 • PETERS, S.., GRÁF, T.: Time To Talk, 1. díl, Praha: Polyglot, s.r.o. 2007, ISBN 80-86195-12-0

Podpora studia:

 • Aktuální textové zdroje s probíranou tematikou (časopisy, např. Gate, Hello)
 • Internet
 • Poslechové materiály na úrovni A1

 

 • Ruský jazyk + konverzace v RJ:

 

 • NEKOLOVÁ, V a kol.  Ruština nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2002
 • ČÁRA,V. a kol.: Ruská mluvnice pro střední školy. Praha: SPN, 1996.

nebo

BALCAR, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999.

                  

 •  Německý jazyk + konverzace v NJ:

 

 • HÖPPNEROVÁ  V.: Němčina pro jazykové školy - 1. díl, nakladatelství FRAUS 2010.
 • SCHMIDT, J.: Němčina pro policejní praxi. nakladatelství Scientia, 2000.

 Pozn.: student si zajistí odbornou literaturu pouze pro ten cizí jazyk, který bude konkrétně studovat !!!

 

 •  Právo:

 

 • Trestní zákoník - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).
 • Trestní řád - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).
 • Zákon o přestupcích - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).

 

 •  Sociologie:       (jeden z uvedených titulů)

 

 • HAVLÍK, R.: Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 1997.
 • JANDOUREK, J.: Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
 • SEKOT, A.: Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2004.

Nadcházející události

Žádné události

Kalendář

březen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Aktuality

Naše škola se zapojila do mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. O správné řešení 24 netypických matematických úloh se pokusilo 15 účastníků v kategorii Junior (1. a 2. ročník). Nejlepší řešitelé [...]
Dne 28. února 2018 od 10.00 proběhla v aule školy přednáška na téma „Trestní odpovědnost dětí a mládeže“.  Přednášku vedla lektorka kpt. Mgr. Jindra Cestrová, pracovnice SKPV Krajského ředitelství policie [...]
Dne 21. 2. 2018 proběhlo školní kolo matematické soutěže SOŠ. Čtrnáct matematických talentů se utkalo o postup do celostátního kola, které se uskuteční 23. 3. 2018 na průmyslovce Na Třebešíně. Zúčastnit se mohou vždy dva [...]
Ve čtvrtek 22. února uspořádala naše škola 1. ročník soutěže „Psaní na klávesnici“ pro žáky SPŠ. Nebyla překvapením účast nejlepších žáků 2. ročníku, ale je pravdou, že se jim svými výkony přibližovali i [...]
Exkurze do závodu Škoda Mladá Boleslav Dne 20. 2. 2018 se skupina německých celníků, kteří se na naší škole učí česky, zúčastnila společné exkurze do závodu Škoda Mladá Boleslav. Během prohlídky muzea jsme se od [...]
Dne 21. února 2018 navštívil naší školu předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Koten a poslanec Jiří Kohoutek se svými asistenty. Návštěvy se účastnili i zástupci Odboru [...]

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze