Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Fotogalerie a akce školy

Na této stránce si můžete přečíst články z akcí aktuálně pořádaných školou.

Drážďany 2017

8. leden 2018
Drážďany 2017

19. prosince 2017 uspořádalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů pro žáky SOŠ jednodenní poznávací zájezd do Drážďan. Žáci 1. A a 2. A se seznámili s reáliemi saské metropole (Zwinger, Frauenkirche…), nasáli vánoční atmosféru na Štrýclmarktu a vyzkoušeli si komunikaci s rodilými mluvčími např. v Primarku.                  

Vídeň 2017

4. leden 2018
Vídeň 2017

Dne 21, prosince 2017 uskutečnily třídy 2.B a 2.C historickou exkurzi do Vídně. Cestou žáci absolvovali zeměpisný kvíz o Vysočině, obdrželi krátkou informaci o Novomlýnských nádržích a také informaci o tom, co je ve Vídni všechno čeká. Po příjezdu jsme se vydali přes Hofburg do centra, kde jsme navštívili Stefansdom, prohlédli si pozůstatky římského osídlení, nákupní třídu Graben… Poté jsme se odebrali na Rathausplatz, kde žáci měli osobní volno. V odpoledních hodinách jsme se pak vydali na zpáteční cestu s nadějí, že Vídeň opět brzy navštívíme.    

Vánoční laťka

2. leden 2018
Vánoční laťka

Dne 21. 12. 2017 proběhl v rámci sportovního dne žáků SOŠ 1. ročník soutěže „ Vánoční laťka" ve skoku vysokém. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků . V kategorii dívek se na 1. místě umístila Natka Kubálková – 140 cm (1. C), na 2. místě Adéla Křečková -130 cm a na 3. místě Nikol Zrelicová- 130 cm (obě 1. B). V kategorii chlapců  po urputném boji zvítězil Tomáš Mesárosz – 170 cm (1. C), na 2. místě David Horníček – 165 cm a na 3. místě Ondra Bártů – 165 cm (oba 1. A) .  Celou soutěž řídili a organizovali žáci 1....

Přebor policejních škol v krosu se střelbou

5. prosinec 2017
Přebor policejních škol v krosu se střelbou

Ve dnech 20. 11. – 22. 11. se konal v Kryštofových Hamrech Přebor policejních škol v krosu se střelbou. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 žáků z policejních škol v Praze a Holešově.  Každou školu reprezentovalo 6 děvčat a 11 chlapců z prvních a druhých ročníků. Závody proběhly za těžkých klimatických podmínek v biatlonovém areálu Eduard na Božím Daru. Naše škola byla vzorně reprezentována ve všech kategoriích. Mezi chlapci zvítězil Roman Adámek (1. A), 2. místo Petr Soukup (1. B), 3. místo Tomáš Meszáros (1. C). V kategorii dívek zvítězila Michaela Bindlová (1. C), 2. místo Alice Rýdlová (SPŠ Holešov), 3. místo Markéta Hošková (2. C). V rámci vzájemné...

Den otevřených dveří 2. prosince 2017

4. prosinec 2017
Den otevřených dveří 2. prosince 2017

    Jednou z pravidelných akcí školy se stává den otevřených dveří, jediný den v roce, kdy se škola otevírá široké veřejnosti. Letošní den otevřených dveří proběhl uplynulou sobotu, 2. prosince 2017. V devět hodin dopoledne se otevřela brána školy a davy nedočkavých návštěvníků byly vpuštěny do areálu. Ve venkovních prostorách byly pro návštěvníky připraveny ukázky techniky a vybavení služby cizinecké policie, služby dopravní policie, poříčního oddělení, k vidění byla činnost služebních kynologů s jejich čtyřnohými kamarády a dění ve škole sledovali policisté z hřbetů policejních koní. Velké pozdvižení způsobil vrtulník Bell 412 z Letecké služby Policie ČR, který přistál na školním polygonu krátce po zahájení samotného dne otevřených...

Schola Pragensis 2017

28. listopad 2017
Schola Pragensis 2017

Naše škola se ve dnech 23. až 25. listopadu 2017 prezentovala na 22. ročníku přehlídky středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praze „Schola Pragensis 2017“. Zástupci školy JUDr. Vladimír Řápek, Ing. Pavel Bradáč, Anna Franzová a Ing. Milan Janota na přehlídce informovali veřejnost o našem středním vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost. Výstavní stánek naší školy se těšil velikému zájmu žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů, a to i přesto, že naším sousedem na přehlídce byla konkurenční škola Trivis. Zejména rodiče v odpoledních hodinách cíleně vyhledávali náš stánek, aby si doplnili informace, které získali z internetových stránek školy....

Projev studentky k výročí vzniku Československé republiky

8. listopad 2017

Při slavnostním shromáždění na Vítkově k 99. výročí vzniku Československé republiky promluvila za VPŠ a SPŠ MV v Praze žákyně 2. ročníku střední odborné školy Eva Neubergová (viz záznam ve 20:35h).   http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11654591971-slavnostni-shromazdeni-k-99-vyroci-vzniku-ceskoslovenske-republiky/217411033431028  

Přehlídky a výstavy středních škol 2017

26. říjen 2017
Přehlídky a výstavy středních škol 2017

            Jako každý rok, i letos se naše škola zúčastnila přehlídek a výstav škol. Tentokrát jsme vzdělávání v naší střední odborné škole v oboru Bezpečnostně právní činnost prezentovali na Přehlídce škol v Kolíně (17. 10. 2017), na Veletrhu celoživotního vzdělávání v Kladně (17. – 18. 10. 2017) a na Přehlídce středních škol v Nymburku (19. 10. 2017). Školu na výstavních akcích zastupovali JUDr. Vladimír Řápek, Anna Franzová, Ing. Pavel Bradáč a náš nepostradatelný technik a fotograf Ing. Milan Janota.             Na všech výstavních akcích se náš stánek těšil značnému zájmu žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů. Naši zástupci prezentovali školu a zájemcům podávali informace...

Úspěch žáků naší školy

17. říjen 2017
Úspěch žáků naší školy

Úspěch žáků naší školy V květnu 2017 vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR u příležitosti zahájení předsednictví ČR v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC) soutěž pro žáky základních a středních škol „Svět v roce 2030".  Úkolem soutěžících v kategorii středních škol bylo navrhnout logo pro předsednictví ČR v ECOSOC. Soutěž byla vyhlášena pro žáky základních a středních škol, patřících do sítě přidružených škol UNESCO, kam patří i naše škola.   Práce našich žáků byly zaslány elektronicky na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde je  hodnotila odborná porota. Bylo velkým překvapením vyhlášení výsledků v kategorii středních škol, a to práce Pavla Filipiho z  2.C, která se probojovala...

Evropský den jazyků

3. říjen 2017
Evropský den jazyků

Víte, který z jazyků se píše zprava doleva, jestli existuje jeden univerzální znakový jazyk, nebo které zvíře dělá v nizozemštině „knor knor“? Na takové otázky museli odpovídat žáci I. ročníku SOŠ v jazykovém kvízu, který připravilo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů k Evropskému dni jazyků. Nejlepší znalosti i důvtip prokázali: 1. místo – Dufková Lucie, Forajtová Markéta, Suchomelová Lucie, Zlámalová Šárka (1. B) 2. místo – Ernst Lukas, Horníček David, Pecoldová Michaela, Purnochová Agáta (1. A) 3. místo – Bilej Michal, Kamba Adam, Kulovaná Kateřina, Muchlová Nikola, Stejskalová Karolína (1. C) Srdečně blahopřejeme!                  

Adaptační kurz 2017

22. září 2017
Adaptační kurz 2017

Ve dnech 6. září 2017 až 15. září 2017 absolvovali žáci 1. ročníku naší střední školy ve Výcvikovém a vzdělávacím středisku Kryštofovy Hamry po jednotlivých třídách třídenní adaptační kurz. Adaptační kurz je sportovně založený program, jehož cílem je zapojení žáků do života školy, navození pozitivní atmosféry, tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve třídě. Stejně tak důležité je pobavit se, zažít společně mnoho nového a aktivně si odpočinout na čerstvém vzduchu. Seznamovací, týmové a pohybové hry i prezentace napomáhají poznávání svých schopností a dovedností. Žáci museli vzájemně spolupracovat a najít své místo ve skupině. Hravou formou si změřili své síly,...

Školní rok 2017/2018 byl slavnostně zahájen

22. září 2017
Školní rok 2017/2018 byl slavnostně zahájen

Dne 4. září 2017 byl slavnostně zahájen školní rok 2017/2018 pro žáky naší střední školy, obor Bezpečnostně právní činnost. Jedním z nejdůležitějších bodů programu zahájení bylo složení slavnostního slibu žáka 1. ročníku. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili Mgr. Monika Pálková, MPA, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení, JUDr. Petr Novák, Ph.D., ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání a další významní hosté.                    

Slavnostní absolutorium studentů VOŠ

19. červen 2017

Dne 9. června 2017 se za účasti vedoucího oddělení policejního vzdělávání Ing. Petra Koštíře, vedení VPŠ a SPŠ MV v Praze  a dalších hostí  uskutečnilo v sále vzdělávacího centra slavnostní absolutorium studentů VOŠ.  Vysvědčení a diplomy předali úspěšným studentům  Mgr. Tomáš Kubeš ředitel školy pověřený řízením a Ing. Petr Koštíř. Klip s fotografiemi z absolutoria ke stažení zde.

Cyklistický kurz SOŠ

7. červen 2017
Cyklistický kurz SOŠ

Žáci 1. ročníku SOŠ se zúčastnili kurzu sportu a pobytu v přírodě, který byl z velké části zaměřen na cyklistiku. Cyklistické okruhy vedly po cyklotrasách a cyklostezkách, které jsou nepřístupné pro motorová vozidla. Trasy lze charakterizovat jako středně členité, přičemž záleželo na jejich výběru podle potřeb jednotlivých družstev. Tempo jízdy celého družstva se vždy přizpůsobovalo těm nejslabším. Ubytování bylo zajištěno ve výcvikovém a vzdělávacím středisku školy v Kryštofových Hamrech a cykloturistické vyjížďky se realizovaly hvězdicovitě od tohoto objektu.

Studentská konference Hrdinové druhého odboje

24. květen 2017
Studentská konference Hrdinové druhého odboje

Ve středu 10. května od 8 do 14 hodin proběhla ve Vzdělávacím centru naší školy studentská historická konference s názvem Hrdinové druhého odboje. Akce se konala při příležitosti 75. výročí vojenské operace Anthropoid, která měla za úkol zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na konferenci zazněly nejen příběhy výsadkářů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, ale studenti představili i další paravýsadky, legendární Silver A a Silver B. Přednášející z 1. ročníku střední školy se rovněž zaměřili na každodenní protektorátní život, na fungování okupační správy a promluvili o zrádcích českého národa. Studentské prezentace doplňovaly svými příspěvky osobnosti z odborné veřejnosti. Účastníci konference...

Search

Menu

© 2017 VPŠ a SPŠ MV v Praze