Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Fotogalerie a akce školy

Na této stránce si můžete přečíst články z akcí aktuálně pořádaných školou.

Úspěch žáků naší školy

17. říjen 2017
Úspěch žáků naší školy

Úspěch žáků naší školy V květnu 2017 vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR u příležitosti zahájení předsednictví ČR v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC) soutěž pro žáky základních a středních škol „Svět v roce 2030".  Úkolem soutěžících v kategorii středních škol bylo navrhnout logo pro předsednictví ČR v ECOSOC. Soutěž byla vyhlášena pro žáky základních a středních škol, patřících do sítě přidružených škol UNESCO, kam patří i naše škola.   Práce našich žáků byly zaslány elektronicky na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde je  hodnotila odborná porota. Bylo velkým překvapením vyhlášení výsledků v kategorii středních škol, a to práce Pavla Filipiho z  2.C, která se probojovala...

Evropský den jazyků

3. říjen 2017
Evropský den jazyků

Víte, který z jazyků se píše zprava doleva, jestli existuje jeden univerzální znakový jazyk, nebo které zvíře dělá v nizozemštině „knor knor“? Na takové otázky museli odpovídat žáci I. ročníku SOŠ v jazykovém kvízu, který připravilo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů k Evropskému dni jazyků. Nejlepší znalosti i důvtip prokázali: 1. místo – Dufková Lucie, Forajtová Markéta, Suchomelová Lucie, Zlámalová Šárka (1. B) 2. místo – Ernst Lukas, Horníček David, Pecoldová Michaela, Purnochová Agáta (1. A) 3. místo – Bilej Michal, Kamba Adam, Kulovaná Kateřina, Muchlová Nikola, Stejskalová Karolína (1. C) Srdečně blahopřejeme!                  

Adaptační kurz 2017

22. září 2017
Adaptační kurz 2017

Ve dnech 6. září 2017 až 15. září 2017 absolvovali žáci 1. ročníku naší střední školy ve Výcvikovém a vzdělávacím středisku Kryštofovy Hamry po jednotlivých třídách třídenní adaptační kurz. Adaptační kurz je sportovně založený program, jehož cílem je zapojení žáků do života školy, navození pozitivní atmosféry, tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve třídě. Stejně tak důležité je pobavit se, zažít společně mnoho nového a aktivně si odpočinout na čerstvém vzduchu. Seznamovací, týmové a pohybové hry i prezentace napomáhají poznávání svých schopností a dovedností. Žáci museli vzájemně spolupracovat a najít své místo ve skupině. Hravou formou si změřili své síly,...

Školní rok 2017/2018 byl slavnostně zahájen

22. září 2017
Školní rok 2017/2018 byl slavnostně zahájen

Dne 4. září 2017 byl slavnostně zahájen školní rok 2017/2018 pro žáky naší střední školy, obor Bezpečnostně právní činnost. Jedním z nejdůležitějších bodů programu zahájení bylo složení slavnostního slibu žáka 1. ročníku. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili Mgr. Monika Pálková, MPA, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení, JUDr. Petr Novák, Ph.D., ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání a další významní hosté.                    

Slavnostní absolutorium studentů VOŠ

19. červen 2017

Dne 9. června 2017 se za účasti vedoucího oddělení policejního vzdělávání Ing. Petra Koštíře, vedení VPŠ a SPŠ MV v Praze  a dalších hostí  uskutečnilo v sále vzdělávacího centra slavnostní absolutorium studentů VOŠ.  Vysvědčení a diplomy předali úspěšným studentům  Mgr. Tomáš Kubeš ředitel školy pověřený řízením a Ing. Petr Koštíř. Klip s fotografiemi z absolutoria ke stažení zde.

Cyklistický kurz SOŠ

7. červen 2017
Cyklistický kurz SOŠ

Žáci 1. ročníku SOŠ se zúčastnili kurzu sportu a pobytu v přírodě, který byl z velké části zaměřen na cyklistiku. Cyklistické okruhy vedly po cyklotrasách a cyklostezkách, které jsou nepřístupné pro motorová vozidla. Trasy lze charakterizovat jako středně členité, přičemž záleželo na jejich výběru podle potřeb jednotlivých družstev. Tempo jízdy celého družstva se vždy přizpůsobovalo těm nejslabším. Ubytování bylo zajištěno ve výcvikovém a vzdělávacím středisku školy v Kryštofových Hamrech a cykloturistické vyjížďky se realizovaly hvězdicovitě od tohoto objektu.

Studentská konference Hrdinové druhého odboje

24. květen 2017
Studentská konference Hrdinové druhého odboje

Ve středu 10. května od 8 do 14 hodin proběhla ve Vzdělávacím centru naší školy studentská historická konference s názvem Hrdinové druhého odboje. Akce se konala při příležitosti 75. výročí vojenské operace Anthropoid, která měla za úkol zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na konferenci zazněly nejen příběhy výsadkářů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, ale studenti představili i další paravýsadky, legendární Silver A a Silver B. Přednášející z 1. ročníku střední školy se rovněž zaměřili na každodenní protektorátní život, na fungování okupační správy a promluvili o zrádcích českého národa. Studentské prezentace doplňovaly svými příspěvky osobnosti z odborné veřejnosti. Účastníci konference...

Exkurze na Letišti Václava Havla

23. květen 2017
Exkurze na Letišti Václava Havla

Oddělení německého jazyka ÚVV připravilo pro německé studenty češtiny další exkurzi. Kolegové - celníci z Bavorska a Saska - navštívili dne 16. května 2017 Letiště Václava Havla. Prohlídku letiště zprostředkovala tisková mluvčí oddělení 13 - Bezpečnostní politiky letového provozu kpt. Ing. Šárka Miškovská. Během zajímavého výkladu se studenti seznámili s metodami celní kontroly na letišti a se zájmem sledovali například vyhledávání drog pomocí psa. Navíc se zde naučili některé odborné termíny, např. polykač, závadový pasažér, založit drogu atd. Nejoblíbenějším výrazem dne se však stalo typicky české slovo "frmol". Rozšiřování slovní zásoby z oblasti botaniky a zoologie pak pokračovalo při procházce...

Návštěva ZOO Praha

25. duben 2017
Návštěva ZOO Praha

Účastníci kurzu českého jazyka - příslušníci celního úřadu ze SRN (z Bavorska a Saska) - podnikli ve druhém dubnovém týdnu další z řady výletů, tentokrát do pražské zoologické zahrady. Účelem exkurzí, které pro účastníky kurzů českého jazyka organizuje oddělení německého jazyka, je nejen snaha seznámit německé studenty s reáliemi České republiky, ale také rozšiřovat jejich jazykové znalosti. Součástí každé exkurze jsou proto nejrůznější úkoly, které studenti v průběhu akce řeší. Jeden z úkolů se tentokrát logicky týkal terminologie označující názvy zvířat. Úkol vůbec nebyl snadný, protože shodné (nebo téměř shodné) názvy zvířat v českém a německém jazyce jsou opravdu výjimkou:...

Výsledky přijímacího řízení SOŠ

20. duben 2017

Výsledky přijímacího řízení SOŠ

Den učitelů

19. duben 2017
Den učitelů

Dne 30. března 2017 se na naší škole konalo slavnostní shromáždění při příležitosti Dne narození Jana Ámose Komenského, které je spjato s tradiční oslavou Dne učitelů. Na oslavu byli pozváni významní hosté. Z rukou vedení školy převzali vybraní pracovníci a externisté medaile za rozvoj školy. Zástupci Ministerstva vnitra České republiky využili této příležitosti k předání medailí za věrnost vybraným pracovníkům.

Střelecký kroužek

13. duben 2017
Střelecký kroužek

Na zdejší škole je realizován střelecký kroužek s možností získání zbrojního průkazu skupiny B a to již pro žáky prvního ročníku střední policejní školy. Hlavní náplní kroužku je nácvik bezpečné manipulace s krátkými i dlouhými zbraněmi a střelivem. Dále pak výuka základů střelby pod dohledem zkušených instruktorů a reprezentace školy na střeleckých soutěžích. Policejní škola má k dispozici pro žáky vlastní střelnici, zbraně, střelivo, instruktory a specializované učebny. Dne 29. března 2017 na VPŠ a SPŠ MV v Praze proběhl na specializované učebně střelecké přípravy nácvik bezpečné manipulace se zbraní pro přípravu na získání zbrojního průkazu skupiny B.

Kroužek "Mladý dopravák" - dopravně bezpečnostní akce

10. duben 2017
Kroužek "Mladý dopravák" - dopravně bezpečnostní akce

Dne 23. 3. 2017 se v rámci kroužku „Mladý dopravák“ konala dopravně-bezpečnostní akce DBA v součinnosti s hlídkou dopravní policie DI hlavního města Praha – oddělení silničního dohledu. Této akce se zúčastnili studenti naší školy navštěvující studijní program SOŠ, kteří jsou i zároveň členy výše uvedeného zájmového kroužku. Po provedené instruktáži k DBA byl proveden přesun na dané kontrolní stanoviště Praha -  Barrandovský most. Jednalo se o hlavní silniční komunikaci v hlavním městě se třemi jízdními pruhy v jednom směru jízdy. Studenti se mohli takto seznámit, pod vedením odborných učitelů školy, s praktickým výkonem hlídky dopravní policie. Prakticky se seznámili s problematikou zastavování vozidel, kontroly dokladů předepsaných k provozu...

Exkurze na ICP Praha Ruzyně

6. duben 2017
Exkurze na ICP Praha Ruzyně

Dne 21. 3. 2017 se studenti, kteří v naší škole navštěvují studijní program VOŠ  - přípravné trestní řízení, zúčastnili exkurze na mezinárodním Letišti VH Praha, konkrétně na inspektorátu cizinecké policie, který je na letišti dislokován. Po úvodním představení činnosti tohoto policejního útvaru nás vedoucí jednoho z oddělení ICP provedl celým komplexem mezinárodního letiště se zaměřením na jednotlivá kontrolní stanoviště a prostory, které má policie ve své kompetenci a za které odpovídá. Součástí exkurze byla i návštěva bezpečnostního dispečinku, veřejnosti jinak nepřístupného.   pplk. Mgr. Josef Černý učitel z oddělení policejních činností

Trubač v policejní škole?

5. duben 2017
Trubač v policejní škole?

Pokud jste ve třetím březnovém týdnu měli cestu do Vzdělávacího centra v areálu naší školy, mohli jste slyšet zvláštní zvuky, které v těchto místech nejsou běžné a jejichž původ jste nedokázali zcela identifikovat. Pokud byste se osmělili a nahlédli do hlavního sálu, naskytl by se vám tento pohled:     Tento trubač - účastník kurzu českého jazyka - je pan Gerhard Ullrich, příslušník celní správy ze SRN, a nástroj se jmenuje alpský roh. Soubor, v němž hraje, má před sebou několik koncertních vystoupení, a proto pan Ullrich musí pravidelně trénovat a využívá k tomu i pobyt v Praze. Možná hru...

Search

Menu

© 2017 VPŠ a SPŠ MV v Praze