Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Skupina movitého majetku

  • samostatně vykonává hospodářsko-správní a ekonomické práce, vystavuje objednávky a zpracovává faktury, realizuje nákupy, zpracovává uzávěrky,
  • zajišťuje nákup a hospodaření se všemi materiálovými třídami, vede evidenci majetku všech materiálových tříd,
  • vede skladové hospodářství,
  • zpracovává nabídky nepotřebného majetku všech materiálových tříd,
  • vyhodnocuje ekonomické ukazatele a zpracovává návrhy na finanční zajištění jejich provozu,
  • hospodaří se svěřeným majetkem

Kontakt

vedoucí skupiny movitého majetku

Search

Menu

© 2017 VPŠ a SPŠ MV v Praze