Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Stravovací oddělení

Stravovací oddělení zabezpečuje stravování pro studenty čtyřletého maturitního studia, posluchače VOŠ, občanské zaměstnance a policisty stálého stavu, posluchače ZOP, důchodce a strávníky na základě uzavřených smluv.

 • strava je připravována pondělí – čtvrtek třikrát denně (výběr ze dvou druhů snídaně, dvou druhů oběda a balíček večeře), v pátek je připravována pouze snídaně a oběd
 • nedílnou součástí hlavního jídla je polévka, nápoj a dle limitu potravin i čerstvé ovoce nebo dezert
 • ve dnech pracovního volna, dnech pracovního klidu a o státních svátcích je provoz uzavřen – nevaří se
 • dietní stravování se nepřipravuje

Stravovací oddělení a jeho činnost se řídí:

 • Pokynem ředitele školy č. 207/2016, kterým se stanoví finanční limit pořizovací ceny surovin na přípravu hlavního jídla
 • Vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích – v platném znění
 • NMV č. 1/2001 o zabezpečení bezplatného stravování, ve znění NMV č. 8/2007
 • Pokynem ředitele odboru správy majetku č. 2/2012, kterým se vydává finanční limit hodnoty potravin pro bezplatné stravování

Ceny stravy pro studenty čtyřletého maturitního studia: snídaně Kč 26,- oběd Kč 40,- večeře Kč 39,-

Cena stravy od 1. 3. 2017 pro cizí strávníky a studenty VOŠ: snídaně Kč 36,- obědy Kč 55,- večeře Kč 54,-

Způsob placení:

 • hotově v jídelně školy pro cizí strávníky, kurzisty, posluchače VOŠ a ZOP (pokladna otevřena každé pondělí 11:30 hod. – 13:30  hod.).
 • STUDENTI ČTYŘLETÉHO MATURITNÍHO STUDIA SI POUZE NA BANKOVNÍ ÚČET ZAŠLOU LIBOVOLNOU ČÁSTKU, KTERÁ BUDE NAHRÁNA NA IDENTIFIKAČNÍ KARTU A PO OBJEDNÁNÍ STRAVY BUDE KREDIT ODEČTEN.

Objednávání stravy:

 • na  terminálech umístěných v jídelně školy,
 • telefonicky (974845633, 974845310, 974845323),
 • stravu lze objednat a zrušit nejpozději do 14:00 hod předcházejícího dne,
 • zrušit oběd a večeři lze nejpozději do 7:30 hod v den, kdy jsou obědy a večeře vydávány – stravu nelze odhlašovat zpětně,
 • objednanou, ale neodhlášenou stravu je student povinen zaplatit (např. nemoc, plánovaná návštěva lékaře)

Výdej stravy:

 • snídaně 6:30hod. – 7:40hod. nebo dle domluvy v návaznosti na výuku
 • oběd 11:00hod. – 13:40hod. dle rozvrhu
 • večeře – formou balíčku při obědě

Vlastní stravování:

Kontakt

Vedoucí stravovacího oddělení
 

Search

Menu

© 2017 VPŠ a SPŠ MV v Praze