Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů je v organizační struktuře školy součástí školského úseku. Hlavním předmětem činnosti oddělení je zabezpečení výuky daných předmětů v rámci středního odborného vzdělávání školy.

Při realizaci výchovně-vzdělávací činnosti se pedagogové řídí školním vzdělávacím programem pro obor vzdělání 68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost.

V souladu se školním kurikulem a pedagogickými principy učitelé oddělení všestranně rozvíjejí vědomosti a dovednosti žáků a ověřují  jejich osvojení.

K zajištění vysoké kvality všeobecného vzdělávání oddělení disponuje učebnami s moderními didaktickými prostředky zahrnujícími počítače, audiovizuální techniku a interaktivní tabule, které jsou ve výuce tvořivě a v široké míře využívány. Oddělení se dále podílí na koncepci, tvorbě obsahu a účelném uplatnění e-learningového portálu pro výuku, dále na realizaci kurzů a maturit. Pedagogové používají ve výuce kvalitní učebnicové soubory, poskytují v případě  potřeby konzultace, vytvářejí vlastní didaktické testy a učební materiály, včetně pracovních listů a studijních opor.

Oddělení zabezpečuje výuku následujících předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Dějepis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Zeměpis
 • Tělesná a střelecká příprava
 • Seminář z matematiky
 • Anglický jazyk- první cizí jazyk
 • Německý jazyk a ruský jazyk- druhý cizí jazyk (dle výběru)

Součástí výuky jsou následující kurzy:

Kontakt

vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

Search

Menu

© 2017 VPŠ a SPŠ MV v Praze