Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Nabídka mimoškolních aktivit

V rámci internátu pedagogičtí pracovníci školy poskytují žákům možnost smysluplného využití volného času nabídkou pestré škály zájmových i sportovních kroužků. Záleží tedy na jejich volbě, který z  nabízených kroužků si vyberou.

pas fotek.bmp
 • titulni foto2.jpgKroužek mladého kriminalisty - Jeho prostřednictvím mohou žáci nahlédnout do tajů a zajímavostí kriminalistiky, poznat metody používané při odhalování trestné činnosti, seznámit se s postupy na místě činu a vyzkoušet si práci kriminalistického technika, včetně dokumentace (fotografování, kreslení) a zajišťování stop (zásady a postupy).

 

 

 • Kroužek přípravy k získání zbrojního průkazu, střelectví a myslivost – Kroužek s ohledem na své zacílení nabízí žákům základní teoretickou, legislativní i praktickou – nácvikovou přípravu. Žáci se zde mohou seznámit s příslušnou legislativní úpravou týkající se střelných zbraní a střeliva i s legislativní úpravou týkající se myslivosti. Dále se mohou naučit manipulovat se střelnou zbraní a procvičit si střelbu ze vzduchových zbraní (před získáním zbrojního průkazu), seznámit se se střelbou na laserové střelnici a (po získání zbrojního průkazu) procvičit si střelbu z dalších zbraní na střelnici; to vše za odborného vedení. Nedílnou součástí kroužku je jak seznámení se s problematikou myslivosti se zaměřením na péči o zvěř a s kynologií, tak i lovecká střelba a příprava k získání loveckého lístku.

 

 • Dramatický kroužek – Žáci zde mohou systematicky rozvíjet a kultivovat základní somatické dovednosti (tvoření a kontrola dechu a hlasu, artikulace, správné držení těla) i psychofyzické jednání (vazba vnitřního prožívání a jeho vnějších projevů – lidského chování v rovině sdělování i naslouchání a porozumění těmto projevům). Jelikož jde o hlavní prostředky lidské komunikace, nalezne jejich rozvíjení uplatnění i daleko za hranicemi dramatického žánru. Nedílnou součástí kroužku jsou specifika dramatické výchovy, práce s mezilidskými vztahy, se specifickými situacemi a s přeměnou, která vychází z dětem vlastního a přirozeného hraní „jako“. Její podstatou je jednání ve fiktivní situaci, v níž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky) mohou stát něčím nebo někým jiným, tedy dramatickými postavami děje a prostředí.

 

 • 1_titulni foto.JPGKroužek IVT - V kroužku navazujícím na školní vyučování se žáci mohou zdokonalovat v základech programování, tvorbě webových stránek, v práci s grafickými programy i ve zpracování fotografií a videí.

 

 

 

 • Kroužek mladého dopraváka - Žáci se zde mohou seznámit se základními činnostmi dopravní policie a s technickými prostředky používanými dopravní policí, včetně praktických ukázek. Rovněž si mohou rozšířit a osvojit znalosti z pravidel silničního provozu, včetně praktického nácviku řízení provozu na křižovatkách. Seznámí se také s technikou a systémy současných moderních silničních vozidel.

 

 

Vedle zájmových a sportovních kroužků zabezpečovaných školou mohou žáci v rámci mimoškolních aktivit využít i nabídku zájmového spolku Sportovního klubu policejní školy Praha, z.s. (SKPŠ Praha, z.s.) a po uhrazení příslušného ročního členského příspěvku ve výši 300,- Kč dále využít tyto další zájmové a sportovní kroužky:

 • Společenský tanec
 • Kondiční posilování pro SOŠ
 • Florbal
 • Futsal/malá kopaná
 • Kondiční cvičení (aerobik)
 • Sebeobrana/Karate (od 5. kyu)
 • Sebeobrana/Krav Maga
 • Box
 • Nohejbal
 • Volejbal
 • Sportovní hry (nohejbal, softbal)

 

 

 

Search

Menu

© 2017 VPŠ a SPŠ MV v Praze