Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Status vzdělávání: Kvalifikační kurz.

Zaměření vzdělávání: Služba pořádkové policie.

Specializace kurzu: Určeno pro policisty – vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních článků služby pořádkové policie, kteří již absolvovali základní odbornou přípravu policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie zařazených ve 3. a 4. tarifní třídě, doplněné kvalifikačním kurzem pro policisty služby pořádkové policie zařazených v 5. a vyšší tarifní třídě nebo ZOP v délce trvání 9 a více měsíců školní části.

Forma vzdělávání: Denní.

Délka vzdělávání: 15 pracovních dnů.

Cíl vzdělávání: Upevnění a prohloubení teoretických vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností, nezbytných k vykonávání služebních činností vedoucího nebo zástupce vedoucího výkonného organizačního článku služby pořádkové policie.

Obsah vzdělávání: Je rozděleno do šesti relativně samostatných částí – vzdělávacích modulů, které jsou dále tvořeny kapitolami a jednotlivými odbornými tématy.

Organizace vzdělávání: Kombinace teoretické a praktické výuky.

Ukončování kurzu: Kurz je ukončen ústní závěrečnou zkouškou.

Certifikace: Osvědčení o absolvování kurzu.

Status vzdělávání: Kvalifikační kurz.

Zaměření kurzu: Služba pořádkové policie.

Specializace kurzu: Určeno pro policisty územních odborů služby pořádkové policie pro 5. a vyšší tarifní třídu /absolvovali základní odbornou přípravu pro 3.a 4.tarifní třídu od 1.6.2008 dosud/.

Forma studia: Kombinovaná.

Délka kurzu: 8 týdnů (střídají se 2 týdny výuky se 2 týdny na pracovišti územního odboru).

Cíl kurzu: Poskytnout policistům odborné vzdělání s činnostmi a okruhy souvisejícími s výkonem funkce v 5. a vyšší tarifní třídě.

Organizace kurzu: Kombinace teoretické a praktické výuky.

Obsah kurzu: Výuka je realizována vyšším stupněm integrace, kdy jednotlivé předměty nahrazují integrované oblasti navazujících služebních činností (vyučovací metody výklad, diskuse, problémové vyučování,praktická cvičení, modelové situace a zkoušení).

Ukončování kurzu: Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z ústní a praktické části.

Certifikace: Osvědčení o absolvování kurzu.

Obor vzdělání nebo zaměření vzdělání: Povinný specializační kurz

Vstupní požadavky na účastníka vzdělávacího programu: Cílovou skupinou jsou kontrolní pracovníci Policie ČR na úseku kontroly ekonomických činností.

Forma kurzu: Kombinované studium

Délka kurzu: Celková délka přípravy 2 měsíce, 2 týdenní soustředění ve škole (10 pracovních dnů), 1 den k vykonání závěrečné zkoušky

Podmínky ukončení, způsob ukončení: Na závěr kurzu vykoná účastník ústní zkoušku, musí však absolvovat 100% hodin kurzu.

Certifikace: Osvědčení o absolvování kurzu

 

Obor vzdělání nebo zaměření vzdělání: Povinný kvalifikační kurz

 

Vstupní požadavky na účastníka vzdělávacího programu: Účastník kurzu musí mít znalosti na úrovni základní odborné přípravy.

 

Forma kurzu: Kombinované studium

 

Délka kurzu: Celková délka přípravy 2 měsíce, 2 týdenní soustředění ve škole (10 pracovních dnů), 1 den k vykonání závěrečné zkoušky

 

Podmínky ukončení, způsob ukončení: Podmínkou je absolvování 100% hodin kurzu a vypracování zadané práce, kterou na závěr kurzu  účastník obhájí při ústní zkoušce.

 

Certifikace: Osvědčení o absolvování kurzu

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze