Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Výsledky přijímacího řízení SOŠ

Seznam přijatých uchazečů ke dni 22. 5. 2017  zde

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku  zde

Výsledky přijímacího řízení ke dni 22. 5. 2017  zde

Kritéria přijímacího řízení   zde

 

 

Search

Menu

© 2017 VPŠ a SPŠ MV v Praze