Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Přehlídky a výstavy středních škol 2018

Jako každý rok, i letos se naše škola zúčastnila přehlídek a výstav škol. Tentokrát jsme vzdělávání v naší Střední policejní škole prezentovali na Veletrhu celoživotního vzdělávání v Kladně (9. – 10. 10. 2018) a na Přehlídce škol v Kolíně (15. 10. 2018).  Školu na výstavních akcích zastupovali JUDr. Vladimír Řápek, Anna Franzová, Ing. Pavel Bradáč a Adéla Valentová, DiS. Letos poprvé nám mimo Prahu byli nápomocni žáci naší školy. V Kladně se z řad žáků školu reprezentovali Anna-Marie Rathouská z 3.B, Kryštof Mladonický z 3.A, Barbora Kraitlová a Michal Martínek z 2.A.  Kolínské akce se zúčastnili Arina Kolesniková a Martin Dymák z 3.A.

            Na všech výstavních akcích se náš stánek těšil značnému zájmu žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů. Naši zástupci prezentovali školu a zájemcům podávali informace k budoucímu vzdělávání a možnému uplatnění absolventů. Nejčastěji kladené dotazy se týkaly přijímacího řízení, předpokládanému počtu přijímaných uchazečů a obsahu vzdělávání. Díky zveřejněným obsáhlým informacím o našem čtyřletém maturitním vzdělávání na internetu si náš stánek zájemci nacházeli cíleně a žádali již jen upřesnění některých informací. Žáci naší školy neúnavně informovali zájemce o svých studentských zkušenostech a zvali je na Den otevřených dveří, jež bude škola organizovat dne 1. prosince 2018.