Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Schola Pragensis 2018

Naše škola se ve dnech 22. až 24. listopadu 2018 prezentovala na 23. ročníku přehlídky středního a vyššího odborného vzdělávání v hlavním městě Praze „Schola Pragensis 2018“. Zástupci školy JUDr. Vladimír Řápek, Ing. Pavel Bradáč, Anna Franzová a Adéla Valentová, DiS. na přehlídce informovali veřejnost o našem středním vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost. Výstavní stánek naší školy, na svém již tradičním místě ve 4. poschodí, se těšil velikému zájmu žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů. Všichni návštěvníci měli možnost porovnat nabídku vzdělávání na naší škole s konkurenční školou Trivis, která s naším výstavním stánkem sousedila. Zejména rodiče v odpoledních hodinách cíleně vyhledávali náš stánek, aby si doplnili informace, které získali z internetových stránek školy. Nejčastěji kladené dotazy se týkaly přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů a obsahu vzdělávání. Úspěšné prezentaci školy byli velmi nápomocni její žáci, kteří neúnavně informovali zájemce o svých studentských zkušenostech a návštěvníky přehlídky zvali na Den otevřených dveří, jež škola organizovala dne 1. prosince 2018. Dík za pomoc na této velmi prestižní akci patří žákům Martinu Kovářovi (3.B), Dominiku Novotnému (3.C), Kamile Staňkové (1.C), Veronice Konrádové (1.C), Martinu Dymákovi (3.A) a Marii Zapletalové (3.C).