Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Komunikace v reálném prostředí, poznávací výlet do Marktredwitz

Dne 17. 12. 2018 se uskutečnil poznávací výlet žáků třídy 1.D do německého města Marktredwitz spojený s návštěvou Muzea chebského pohraničí, kde se žáci seznámili s historií česko-německého pohraničí. Své poznatky mohou využít v hodinách reálií. V rámci osobního volna měli možnost konverzovat s místními obyvateli na vánočních trzích tohoto malebného středověkého městečka.