Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA SOKOLOV

 • Pobočka školy v Sokolově – Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov

   

  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze zřídila ke dni 1. září 2018 pobočku ve městě Sokolov v Karlovarském kraji v areálu Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov. Ve školním roce 2018/2019 bylo na této pobočce otevřeno vzdělávání pro 1 třídu v počtu 26 žáků a ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 třídy v celkovém počtu 52 žáků, obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Budova školy

   

  Interiér učebny

   

  Den otevřených dveří 2018


  Ubytování a stravování: Škola poskytuje žákům ubytování na internátě a celodenní stravování v jídelně stravovacího zařízení Sokorest.

  (http://www.sokorest.cz/nase-sluby/skolni-stravovani/skolamv)

  (http://sokorest.cz/gastro-provozy/veejne-stravovani-jidelny)

  Ve školním roce 2018/2019, 2019/2020 je výše poplatku za ubytování 1600 Kč měsíčně za žáka.

  Žák hradí za snídani  17,-Kč, cena za oběd či večeři je 29,- Kč. Celodenní stravování tedy stojí
  75 Kč. Ostatní náklady a režie spojené s uvařením a výdejem jídel hradí MŠMT. 

  Předměty, které vyučujeme: Český jazyk a literatura, první cizí jazyk – AJ, druhý cizí jazyk – NJ nebo RJ, Občanská nauka, Dějepis, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis, Psychologie, Tělesná příprava, Informační a komunikační technologie, Ekonomika, Právo, Bezpečnostní činnost, Dopravní činnost, Střelecká příprava, Kontrola kriminality, Technika administrativy.

  Mimo výuková činnost: zajistili jsme pro žáky na školní rok 2018/2019  kroužek: Sebeobrany, Střelecký a rozjíždí se kroužek Fotografický.


  Střelecký kroužek, nácvik střelby ze vzduchové pušky Slavia 630

   

  Střelecký kroužek, nácvik střelby ze vzduchové pušky Slavia 630

   

  Střelecký kroužek, nácvik střelby ze vzduchové pušky Slavia 630

   

  Spolupracujeme s Krajským ředitelstvím PČR Karlovarského kraje, v jednání je spolupráce s městem Sokolov. Zapojujeme se do veřejného života města Sokolov a to jak ve sportovních nebo vzdělávacích  soutěžích, tak na poli občanského života např. žák Jakub Vrbický vyhrál vzdělávací soutěž „Písař roku“ a bude nás reprezentovat na krajském kole soutěží psaní všemi deseti na klávesnici PC, navštívili jsme Dětské odd. Nemocnice Sokolov, kde naši žáci předali před vánočními svátky vlastnoručně vyrobené i zakoupené dárky pro zde hospitalizované děti.

  Návštěva třídy 1D a předání vlastnoručně vyrobených dárků dětem
  na dětském oddělení Nemocnice Sokolov před Vánocemi 2018.

   

  Den otevřených dveří

   

  {jd_file file==272}

 • VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V PRAZE, PRACOVIŠTĚ SOKOLOV

   

  OBOR BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

  (KÓD 68-42-M/01)

   

  Vážení zájemci o studium na VPŠ a SPŠ MV v Praze - pracoviště Sokolov,

   

  v letošním roce bude škola prezentována na regionálních výstavách škol s názvem  "Kam po ZŠ", konané v termínech:

   

  • čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB
  • čtvrtek  7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV
  • čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ OSTROV

   

  KPS2021 upoutavka web 

   

  Na přelomu roku 2021/2022 je plánován (pokud to epidemiologická situace dovolí) den otevřených dveří na našem pracovišti (Komenského 759, Sokolov).

   

  Ke zodpovězení Vašich dotazů jsou připraveni všichni pedagogové našeho pracoviště, sekretariát a metodik prevence, kteří budou odpovídat na Vaše telefonické nebo e-mailové dotazy, a rovněž je zpřistupněná videoprezentace, která Vás virtuálně přenese do učeben a dalších prostor školy.

   

     Pro prohlídku školních prostor v rámci videoprezentace klikněte na obrázek: ↓

   


  kontakty na pracovníky školy školy, kteří Vám odpoví na Vaše dotazy:

  Bc. Soňa Šulcová - střední odborné vzdělávání   ☎ 724 670 836   ☎ 234 145 782   

   Ing. Milada Muchnová, MBA - střední odborné vzdělávání  ☎ 739 605 773   ✒ 

   

   Základní informace o vzdělávání na SPŠ

   

                     Kontakty:                                                     Přijímací řízení SPŠ:                                     Názory našich žáků:

  Nostalgie, Telefon, Starý                                     Poznámkový Blok, Brýle, Cestovní, Plánování, Stránky                                    Zpětná Vazba, Potvrzující, Deska, Tabule, Křída, Písmo

                     

                                                                                                                                                                          

   

   

 • Organizace školního roku 2021/2022

   

  Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

   

  Bez_názvu2.png

  Bez_názvu3.png

                       Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 • Vyučovací hodiny začínají a končí podle tohoto časového harmonogramu vyučovacích hodin a přestávek.

                                  přehled hodin Sokolov 

 • Vážení zájemci o studium, 

   

  pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, přijďte navštívit jednu ze tří regionálních výstav středních škol Karlovarského kraje.

  Střední policejní škola, pracoviště Sokolov bude prezentována na všech výstavách, konkrétně:

   

  • ve čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB
  • ve čtvrtek 7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV
  • ve čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ OSTROV

   

   

  Těšíme se na Vás!

  KPS2021_letak_email.jpg

 • Slavnostní složení slibu žáka

  Střední policejní školy Praha pracoviště Sokolov

   

  Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

   

  srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

   

  Vstup do sálu bude umožněn od 13:30 do 13:50 hodin. Od 13:50 hodin se vchod uzavírá a již nebudete do sálu vpuštěni, neboť by poté došlo k narušení plánovaného programu. Vzhledem ke slavnostnímu rázu této akce Vás žádáme o společenský oděv, žáci jsou povinni se účastnit ve slavnostní uniformě.

   

  Dále si dovolujeme Vás upozornit na platná protipandemická opatření Covid – 19.

   V této souvislosti bude do sálu umožněn vstup pouze osobě, která se prokáže bezinfekčností jedním z následujících způsobů:

  • doklad o očkování proti covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
  • doklad o prodělaném onemocnění covid-19 ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19,
  • negativní výsledek PCR testu ne starší 7 dní provedený v odběrovém centru nebo rychlého POC antigenního testu ne starší 72 hodin provedeného zdravotnickým pracovníkem (zajistí si každý sám).

  Bez doložení bezinfekčnosti nebude osoba vpuštěna do sálu.

   

  Rovněž upozorňujeme, že po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách MDK, je vaší povinností mít zakryté horní cesty dýchací respirátorem FFP 2. Bez respirátoru nebude osobě povolen vstup.

   

  Děkujeme za akceptování a dodržování výše uvedených opatření a těšíme se na Vaší účast!

   

  foto Komenskeho

 • Názory našich žáků

   

  Proč bych doporučila studium na Střední policejní škole v Sokolově?

  Studium na naší škole bych doporučila Vám, kteří chcete mimo jiné posouvat dále své hranice, rádi pomáháte druhým a máte smysl pro spravedlnost.

  Je to škola, která poskytuje všeobecné i odborné vzdělání prostřednictvím mnoha předmětů. Naučíte se zde i nové, zajímavé věci, které vám mohou rozšířit obzor. Nabyté znalosti a dovednosti se vám mohou hodit jak při práci u policie, tak i v životě. Studium není snadné, ale udržuje si tím svou úroveň a prestiž. Občas to někteří z nás mají chuť vzdát, ale pak si vzpomeneme na to, proč tu jsme. Ať už zůstáváme kvůli tomu, že máme rádi výzvy, kvůli úžasnému kolektivu či skvělé a kvalitní výuce.

  Musím říci, že učitelé jsou zde velice ochotní, vstřícní a je s nimi legrace. Také vás nikdy nikdo nenechá na holičkách. Škola se nás snaží vést ke spolupráci a ačkoliv mezi sebou máme občas neshody, problémy vždy vyřešíme společně.

  Ještě před tím, než začala distanční výuka, užili jsme si spoustu zábavy na lyžařském výcviku, cyklistickém kurzu, adaptačním pobytu a na různých akcích a výletech. Rozhodně se tu nikdo nemůže nudit.

  Co se týká odborných předmětů, zatím nemohu posoudit všechny, pouze ty, které jsem doposud poznala, další nás teprve čekají.

  Zatím mě nejvíce baví psychologie a speciální příprava. Zajímá mě totiž poznávání lidské duše. Úžasná a zajímavá věda, která mě vždy bavila a je pro mě osobně velice přínosná. Vždy mě také bavily bojové sporty, proto si mě získala speciální příprava, kde se učíme sebeobraně a bojovým technikám, což je pro policistu velice důležité.

  Kromě zajímavé výuky by vás mohly zaujmout i naše kroužky – redakce školního časopisu, fotografický kroužek, sebeobrana, střelecký kroužek apod. Každý, kdo má zájem, si na naší škole může najít něco, co ho bude bavit.

  Ryvolová Jana, 2. E

   

  Proč jsem si vybrala studium na policejní škole?

  Na policejní škole v Sokolově studuji třetím rokem. Jedním z důvodů mého výběru byl fakt, že bych se v budoucnu policejní práci ráda věnovala. Podle mne vás těžko někde jinde lépe připraví na práci policisty než přímo na specializované policejní škole. Jsme školou Ministerstva vnitra, a tak vnímáme jako velkou výhodu jistotu pracovního uplatnění po studiu.

  Byla to také zvědavost, která mne přivedla na tuto školu. V současné době si myslím, že pro studium na naší škole je také důležitá odvaha, síla a odhodlání vytrvat. 

  Co mě baví nejvíc?

  Nejvíc mne zaujal předmět bezpečnostní činnost, při kterém se dozvídáme o jednotlivých útvarech Policie České republiky a také se seznamujeme se zákonem o Policii ČR. Dalším mým oblíbeným předmětem je český jazyk. Není sice předmětem odborným, ale zato mne moc baví výklad naší paní učitelky a nové informace mi jdou do hlavy skoro samy. Ve škole se stále dozvídáme něco nového, učitelé občas odtajní zajímavé okamžiky z policejní praxe a to nás zajímá. Konkrétní příklady jsou asi nejlepším způsobem pro lepší zapamatování látky. 

  Pravda, z některých věcí na škole nadšena nejsem, například z kliků při tělesné přípravě - ty mi snad nikdy nepůjdou... A je vážně těžké vytrvat a nevzdávat se. Myslím si, že asi každý z nás už zažil chvilky, kdy se chtěl vzdát, protože je to náročná škola a “přežije” jen nejsilnější. Tím ale samozřejmě nechci nikoho odradit. Co má za něco stát, to nikdy lehké nebude. 

  Tichá Eva, 3. D

   

   

 • Třídní schůzky - pracoviště Sokolov

   

   Vážení rodiče,

   

  rádi bychom Vás informovali o třídních schůzkách Střední policejní školy pracoviště Sokolov, které proběhnou dne 22. 11. 2021.
   
  Konkrétní čas a způsob konání třídních schůzek bude upřesněn na přelomu října a listopadu.

   

   

  Handshake, Ruce, Přenosný Počítač, Monitor, Online

        

   

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy