Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY AKREDITOVANÉ MŠMT

 • PŘIHLÁŠENÍ NA VZDĚLÁVACÍ AKTIVITU

  Vzdělávací aktivity jsou registrovány v systému EKIS II, přihlašování probíhá standardním postupem. Pro více informací lze kontaktovat metodika pro vzdělávání, Michala Jankovského, DiS. (tel.: 974 845 295, e-mail: ). V případě jeho nedosažitelnosti lze využít kontakt na vedoucí ODV.

  Přihlášení účastníci musí s uvedeným metodikem minimálně 2 týdny před konáním vzdělávací aktivity řešit následující 2 náležitosti:

  1. potřebu bezplatného UBYTOVÁNÍ: pokoj je nutné z organizačních důvodů opustit do 8:00 v poslední den konání kurzu, zavazadla lze vzít sebou do učebny či uložit do místnosti k tomu vyhrazené po domluvě se správcem budovy či metodikem, klíč od pokoje je třeba vrátit správci budovy,
  2. VJEZD SLUŽEBNÍM VOZEM: uveďte RZ, vzhledem k nízkému počtu parkovacích míst nemusí být žádostem na poslední chvíli vyhověno.

  V případě sdělení zájmu o výše uvedené (ubytování, vjezd do areálu) prostřednictvím e-mailové komunikace vyčkejte na potvrzovací e-mail.

   

  ODHLÁŠENÍ ZE VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

  Odhlášení ze vzdělávací aktivity je možné jen z naléhavých důvodů a může je učinit pouze vedoucí pracovník s personální pravomocí (písemně na ODV, případně i zprostředkující orgán).

  O rozhodnutí vedoucího pracovníka je účastník povinen předem informovat metodika pro vzdělávání, Michala Jankovského, DiS. (tel.: 974 845 295, e-mail: ), aby mohl být zařazen náhradník. V případě nedosažitelnosti metodika lze využít kontakt na vedoucí ODV.

   

  OBČERSTVENÍ

  Od 1. 7. 2020 zajišťuje stravování v areálu školy Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Potřebné informace pro objednávání obědů naleznete na webových stránkách: Odkaz zde a na  https://www.zsmv.cz/gastro/stravovani-hrdlorezy/. Kontaktní osoby: Zdeněk Kopačka – tel: 974 845 323, Alena Benešová – tel. 974 845 633.

  Vedle případně objednané stravy lze přímo v areálu školy využít služeb kantýny či automaty na kávu a další nápoje i pochutiny.

  Účastníci vzdělávacích aktivit mohou využít i kuchyňku ODV (k dispozici: hrnky, sklenky, talíře, rychlovarná konvice, lednička a mikrovlnná trouba v kuchyňce ODV na U2, č. místnosti 312).

  Ve vzdálenosti 200 metrů od areálu školy je supermarket Lidl.

  V celém areálu školy platí přísný zákaz kouření.

   

  MÍSTO KONÁNÍ

  Všechny prezenční vzdělávací aktivity se konají v prostorách Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze; v budově U2, případně ve Vzdělávacím centru školy.

  Oddělení dalšího vzdělávání se nachází ve třetím nadzemním podlaží budovy U2. 

  Adresa školy: Pod Táborem 102/5, Praha 9

  Spojení MHD do školy: zastávka BUS – Pod Táborem

  metro A – stanice Skalka – linky 177, 195

  metro B – stanice Palmovka – linka 109

  metro B – stanice Vysočanská – linky 177, 182, 183, 195

  Hlavní nádraží – tramvají č. 9 na zastávku Spojovací, pak autobusem linky 109, 177, 182, 183, 195

  Nádraží Praha-Libeň – autobusem linky  177, 182, 183, 195

  Konkrétní časy odjezdů a příjezdů naleznete na: http://spojeni.dpp.cz/

  Trasa do školy od autobusu (https://mapy.cz/s/34T4N)

   

 • ODV

  • navrhuje, zpracovává a aktualizuje projekty programu prohlubujícího vzdělávání zaměstnanců MV, projekty vzdělávání vedoucích zaměstnanců, vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných MV a na základě poptávky a kapacitních možností i dalších pracovníků bezpečnostních sborů,
  • organizuje a koordinuje jednotlivé vzdělávací aktivity ve spolupráci s Oddělením vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb odboru personálního MV ČR a s Odborem bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV ČR,
  • zpracovává podklady pro legislativní úpravu normativů stanovujících organizaci řízení a průběh kurzů a spolupracuje při tvorbě a aktualizaci koncepce vzdělávání zaměstnanců MV a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • předkládá vzdělávací programy k vnitroresortní registraci a v rámci kapacitních možností i k akreditaci v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
  • zabezpečuje metodickou a specializovanou poradenskou činnost poskytovanou pedagogům,
  • provozuje e-learningový portál VPŠ a SPŠ MV v Praze pro resortní vzdělávání a tvoří, realizuje a zpracovává evaluace e-learningových vzdělávacích aktivit v rámci dalšího vzdělávání,
  • garantuje e-learningový portál pro výuku cizích jazyků v prostředí Moodle, což zahrnuje zajištění formální stránky jazykového portálu a průběžnou koordinaci vytváření obsahové stránky s vybranými garanty za jednotlivé jazyky,
  • metodicky řídí jazykovou přípravu v resortu vnitra,
  • realizuje analýzy a vyhodnocování kvality výuky,
  • koordinuje plánování a zajišťuje rozdělení výuky do jednotlivých typů jazykových kurzů, proces zařazení ke studiu a ukončení studia, organizuje závěrečné zkoušky,
  • shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje data; koordinuje a vytváří informační, metodické a učební materiály,
  • vyhledává příležitosti financování vzdělávacích programů, projektů a grantů,
  • zprostředkovává, udržuje a prohlubuje úzkou spolupráci s dalšími subjekty resortu vnitra a s domácími a zahraničními organizacemi.

   

 • Oddělení dalšího vzdělávání Centra jazykového a dalšího vzdělávání nabízí zájemcům níže uvedené aktivity s akreditací MŠMT akreditované pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vzdělávací programy:

   

  Základní informace a pokyny pro zájemce o kurzy a jejich účastníky

   

  Kontakt: Mgr. Aneta Kalinová, Ph.D. 

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy