Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

30 zář

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

7 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV.

Těšíme se na Vás!

KPS2021 upoutavka web

14 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ Ostrov.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

Aktuality

AKTUÁLNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

 •  

  mbvemnbwrkjbrfkjn

  Jméno a příjmení studenta (hodnost, ČOZ):
  Adresa trvalého bydliště (vč. PSČ):
  Obor vzdělávání:
  Studijní skupina:
  Praha:
  Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
  Ministerstva vnitra v Praze
  Výstřižek Session expired 100

  Pod Táborem 102/5
  190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

  Žádost o uznání dosaženého vzdělání

   

  ddddddddddfff hhhhhhhhhh hhhhh
  jjjjjjj kkkk

  kkkkkkkkkkkkkkkkkk

  ggggggggggg

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

   

  kontaktujte:

  Ing. Petr Rudolf

   

 • ADAPTAČNÍ KURZ 2020

 • Vyšší policejní škola a Střední policejní škola zve rodiče  žáků nastupujících do 1. ročníku SPŠ místa vzdělávání v Praze ve školním roce 2021/2022 na třídní schůzku, organizovanou za účelem informování o organizaci studia.

   

  Termín:  28. června 2021 ve 14:00 hodin

   

  Místo:     Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy, Vzdělávací centrum - velký sál                                                                                                 

   

  Obsah:

  • zahájení školního roku,

  • jednotná ústroj,

  • organizace školního roku,

  • komunikace se školou,

  • adaptační kurz,

  • přehled výukových hodin,

  • literatura, učebnice a pomůcky pro 1. ročník SPŠ - školní rok 2021/2022,

  • aplikace "Bakaláři",

  • informace k ubytování,

  • informace ke stravování.                                                                                                  

   

  Důležité upozornění:

  1. Do 3 dnů od zveřejnění této informace je potřeba vyplnit a odeslat formulář týkající se 2. cizího jazyka (ke stažení zde) na adresu . V případě nutnosti si škola z organizačních a kapacitních důvodů vyhrazuje právo zařadit žáka do skupiny jiného cizího jazyka, než který si zvolil.
  2. Od 13.00 hod. bude v místnosti č. 205 Vzdělávacího centra umožněno nastupujícím žákům budoucího 1. ročníku SPŠ vyzkoušení součástek školního stejnokroje.

   

  Ubytování:  Informace k ubytování žáků v Praze

 • Aktuální informace k maturitním zkouškám

  Upozorňujeme žáky 4. ročníku SPŠ, že v souladu se zákonem č. 135/2020Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 bude maturitní zkouška  zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

  Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

  V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem.

 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 4. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

  Matematika:  1. – 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Matematické, fyzikální a chemické tabulky

  3) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura:

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl PS  (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-200-5)

  2) Literatura pro 4. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-150-3) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7) – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0) – společná učebnice pro všechny ročník

   

  Anglický jazyk:  1. – 4. ročník

  Vlastní materiály k přípravě na maturitu.

   

  Německý jazyk:

  Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6)

  Pokročilí - Super! 3 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001065-3)

   

  Ruský jazyk:

  1) Raduga po-novomu 2 – učebnice,  ISBN 978-80-7238-772-4

  2) Raduga po-novomu 2 – pracovní sešit  - ISBN 978-80-7238-701-4

  3) Raduga po-novomu 3  - učebnice  - ISBN 978-80-7238-772-4

  4) Raduga po-novomu 3 - pracovní  sešit -  ISBN 978-80-7238-773-1

   

  Ekonomika:

  Občanský a společenskovědní základ: Přehled středoškolského učiva (EDIKA, 2019, ISBN 978-80-266-1401-2)

   

  Právo:  1. – 4. ročník

  Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu k 1. 1. 2019 – žáci zakoupili v 1. ročníku

   

  Kontrola kriminality:  3. – 4. ročník

  1) Kriminologie 4., aktualizovaní vydání (Tomáš Gřivna, Ivana Zoubková, Miroslav Scheinost a kol., vyd. Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-614-3)

  2) Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání (Jiří Straus a kolektiv, Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk s.r.o., ISBN 978-80-7380-367-4)

   

  Bezpečnostní činnost:  3. – 4. ročník

  Bezpečnostní příprava (Čermák Milan, Praha: Armex, 2012. Skripta pro střední a vyšší odborné školy, ISBN 978-80-87451-20-5)

   

  Dopravní činnost:

  1) Autoškola? Pohodlně! 2019 + CD ROM (Zdeněk Schröter, Agentura Schröter, 2019)

  2) Automobily I (Milan Pilárik, Jiří Pabst, Informatorium – 2014, ISBN: 978-80-7333-100-9)

  3) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  4) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  5) Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  6) Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  7) Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění (lze pořídit v jakékoliv podobě)

 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 3. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

  Matematika:  1. – 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Matematické, fyzikální a chemické tabulky

  3) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura:

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl PS  (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-200-5)

  2) Literatura pro 3. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-136-7) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7) – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0) – společná učebnice pro všechny ročník

   

  Anglický jazyk:  1. – 4. ročník

  1) Učebnice: New Headway, Intermediate Maturita Student´s Book, Fourth Edition, ISBN 978-0-19-477035-4

  2) Pracovní sešit: New Headway, Intermediate Maturita Workbook, Fourth Edition, ISBN 978-0-19-471424-2

   

  Německý jazyk:

  Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6)

   

  Ruský jazyk:

  1) Raduga po-novomu 2 – učebnice,  ISBN 978-80-7238-772-4

  2) Raduga po-novomu 2 – pracovní sešit  - ISBN 978-80-7238-701-4

  3) Raduga po-novomu 3  - učebnice  - ISBN 978-80-7238-772-4

  4) Raduga po-novomu 3 - pracovní  sešit - ISBN 978-80-7238-773-1

   

  Informační a komunikační technologie:  1. – 3. ročník

  1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

  2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

   

  Občanská nauka:  1. – 3. ročník

  Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-7358-243-2.) Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

  Psychologie:  2. – 3. ročník

  Základy psychlogie, sociologie (Ilona Gillernová, Jiří Buriánek, Praha, Fortuna, 2004 dotisk, ISBN 80-7168-749-9)

   

  Právo:  1. – 4. ročník

  Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu k 1. 1. 2019 – žáci zakoupili v 1. ročníku

   

  Kontrola kriminality:  3. – 4. ročník

  1) Kriminologie 4., aktualizovaní vydání (Tomáš Gřivna, Ivana Zoubková, Miroslav Scheinost a kol., vyd. Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-614-3)

  2) Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání (Jiří Straus a kolektiv, Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk s.r.o., ISBN 978-80-7380-367-4)

   

  Bezpečnostní činnost:  3. – 4. ročník

  Bezpečnostní příprava (Čermák Milan, Praha: Armex, 2012. Skripta pro střední a vyšší odborné školy, ISBN 978-80-87451-20-5)

   

  Dopravní činnost: 3. - 4. ročník

  1) Autoškola? Pohodlně! 2019 + CD ROM (Zdeněk Schröter, Agentura Schröter, 2019)

  2) Automobily I (Milan Pilárik, Jiří Pabst, Informatorium – 2014, ISBN: 978-80-7333-100-9)

  3) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  4) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 2. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

   Matematika:  1. – 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Matematické, fyzikální a chemické tabulky

  3) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura:

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 2. díl PS  (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-173-2)

  2) Literatura pro 2. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-130-5) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7) – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0) – společná učebnice pro všechny ročníky

   

  Anglický jazyk:  1. – 4. ročník

  1.) Učebnice: English File Fourth Edition Pre-Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (CZ), vydání 2019, ISBN  9780194037372

  2) Pracovní sešit: English File Fourth Edition Pre-Intermediate with Answer Key, vydání 2019, ISBN  9780194037686

  3) Učebnice: English File Fourth Edition Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (CZ), vydání 2019, ISBN  9780194035798

  4) Pracovní sešit: English File Fourth Edition Intermediate with Answer Key, vydání 2019, ISBN  9780194036108

   

  Německý jazyk:

  1.) Super! 1 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001063-9)

  2.) Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6)

   

  Ruský jazyk:

  Snova Klass! 2 (A2) – učebnice a pracovní sešit, ISBN 978-80-7397-307-0

   

  Zeměpis:   1. – 2. ročník

  Školní atlas (vyd. Kartografie Praha, ISBN 9788073930745)

   

  Dějepis:   1. – 2. ročník

  České a světové dějiny (SPN-pedagogické nakladatelství, 2016, Petr Čornej a kol., ISBN 978-80-7235-580-8)

   

  Informační a komunikační technologie:  1. – 3. ročník

  1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5)

  2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2)

   

  Technika administrativy:  1. – 2. ročník

  Písemná a elektronická komunikace (Alena Kocourková, Irena Hochová, vyd.  Eduko, ISBN 978-80-88057-22-2)

  Případné zakoupení licence ATF do předmětu TEA, studentská licence lze objednat prostřednictvím školy ve dvou verzích (CD verze 190,- Kč/ks/žák, online verze 90,- Kč/ks/žák). Licence platí na jeden rok. Informace na stránkách: www.vsemideseti.cz

   

  Občanská nauka:  1. – 3. ročník

  Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-7358-243-2.) Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

  Psychologie:  2. – 3. ročník

  Základy psychlogie, sociologie (Ilona Gillernová, Jiří Buriánek, Praha, Fortuna, 2004 dotisk, ISBN 80-7168-749-9)

   

  Právo:  1. – 4. ročník

  Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu k 1. 1. 2019 – žáci zakoupili v 1. ročníku

 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 1. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

  Matematika:  1. – 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Matematické, fyzikální a chemické tabulky

  3) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura:

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1. díl PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-167-1)

  2) Literatura pro 1. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-116-9) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7)  – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0)  – společná učebnice pro všechny ročník

   

  Anglický jazyk:  1. – 4. ročník

  1) Učebnice: English File Fourth Edition Pre-Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (CZ), vydání 2019, ISBN  9780194037372

  2) Pracovní sešit: English File Fourth Edition Pre-Intermediate with Answer Key, vydání 2019, ISBN  9780194037686

   

  Německý jazyk:

  1) Super! 1 učebnice a pracovní sešit ( nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001063-9) – začátečníci a mírně pokročilí

  2) Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6) – středně pokročilí

   

  Ruský jazyk:

  Snova Klass! 1 (A1) - balíček, ISBN 978-80-7397-292-9

   

  Chemie:

  1) Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (SPN, RNDr. Jaroslav Blažek, CSc., RNDr. Ján Fabini, ISBN 80-7235-104-4)

  2) Periodická soustava prvků

  Pozn. Žáci si mohou zakoupit během měsíce září od žáků 2. ročníku.

   

  Zeměpis:   1. – 2. ročník

  Školní atlas (vyd. Kartografie Praha, ISBN 9788073930745)

   

  Biologie:

  Biologie člověka pro gymnázia (vyd. Fortuna, ISBN 978-80-7373-128-1)

   

  Dějepis:   1. – 2. ročník

  České a světové dějiny (SPN - pedagogické nakladatelství, 2016, Petr Čornej a kol., ISBN 978-80-7235-580-8)

   

  Informační a komunikační technologie:  1. – 3. ročník

  1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

  2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

  Technika administrativy:  1. – 2. ročník

  1) Písemná a elektronická komunikace (Alena Kocourková, Irena Hochová, vyd. Eduko, ISBN 978-80-88057-22-2)

  2) Pro první ročník SPŠ je nutné zakoupení licence ATF do předmětu TEA, studentská licence lze objednat prostřednictvím školy ve dvou verzích (CD verze 190,- Kč/ks/žák, online verze 90,- Kč/ks/žák). Licence platí na jeden rok. Informace na stránkách: www.vsemideseti.cz

   

  Občanská nauka:  1. – 3. ročník

  Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015, vyd. Brno: Didaktis, 2015, ISBN 978-80-7358-243-2) Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

  Právo:  1. – 4. ročník

  Právo pro střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu nejlépe k 1. 1. 2021. Zakoupit učebnici lze na adrese https://advokat-zlinsko.cz/pravo-stredni-vyssi-odborne-skoly-ucebnice-nabidka/

   

   

  Speciální příprava: 1. – 4. ročník

  • jednotná sportovní ústroj (judistické modré kimono) – k dostání je v různých gramážích, velikostech a kvalitě šití, logo školy – nášivka na srdci
  • bílý judistický pásek – netýká se žáků, kteří již dosáhli jiného technického stupně v jakémkoli bojovém sportu
  • boxerské nebo fighterské rukavice
  • chrániče zubů
 • Milé žákyně, milí žáci,


  prázdniny se nachýlily ke svému konci a první den nového školního roku se rychle blíží. Dovolte, abych vám k němu sdělil několik důležitých informací.
  Předně bych rád zdůraznil, že se na vás celý učitelský sbor velice těší a všichni pevně věříme, že nadcházející školní rok již nebude tolik ovlivněn různými zákazy, příkazy či opatřeními, jež významně ovlivnily celý školní systém v roce minulém. Ačkoli je nyní koronavirová situace v ČR výrazně příznivější, přesto se určitým režimovým opatřením na začátku školního roku nevyhneme. Jako prevenci proti opětovnému exponenciálnímu zvýšení nákazy virovým onemocněním covid-19 vydalo MŠMT soubor doporučení k provozu škol a k testování, podle kterých bude škola postupovat a která začátek roku přeci jenom ovlivní. Ve dnech 1., 6. a 9. září budete opět testováni na přítomnost covid-19. Testování je možno se podle manuálu vyhnout, pokud doložíte, že jste proti onemocnění certifikovaně očkovaní nebo pokud doložíte, že jste již v minulosti virovou nákazu covid-19 prodělali a od nemoci neproběhlo více než 180 dní. Stejně tak se můžete nechat testovat v nějakém veřejném testovacím zařízení mimo školu. Důležité však je, abyste byli vždy schopni shora uvedenou výjimku doložit svému třídnímu učiteli. Manuál počítá i s eventualitou, že se testovat odmítnete, avšak pobyt ve škole bude pro ty z vás, kteří tuto možnost využijí, natolik komplikovaný, že škola svým žákům využití této možnosti netestovat se nedoporučuje.
  Další důležité opatření je povinnost nosit ve všech společných prostorách školy respirátor, a proto si jej první den nezapomeňte. Žákům ubytovaným na internátu doporučujeme obstarání si většího množství respirátorů pro pravidelnou výměnu.
  Jako další preventivní opatření škola odložila pravidelné konání ranních nástupů i pořádání volnočasových aktivit. O spuštění všech těchto činností budete včas informováni a jejich zahájení závisí na výsledcích testování.
  Již první školní den mají všichni žáci povinnost nosit žákovský stejnokroj. Vzhledem k tomu, že byla škola nucena odložit tradiční „slavnostní zahájení školního roku“ spojené se složením „slibu žáka“, mohou i žáci prvního ročníku přijít ve stejnokroji pro denní nošení a nemusí tedy mít slavnostní „uniformu“. Jak žáky prvního ročníku, tak jejich rodiče bych však rád ujistil, že je o akci nepřipravíme a bude uskutečněna v průběhu roku v takové podobě, kterou Ministerstvo zdravotnictví ČR, podle vyhodnocení výsledků série testování, umožní.
  První školní den budou od 8.00 probíhat třídnické hodiny ve všech ročnících. Připomínám, že podle školního řádu musí být všichni žáci připraveni ve svých učebnách nejpozději dvě minuty před zvoněním. Při třídnických hodinách se žáci prvního ročníku seznámí se svými třídními učiteli, všichni žáci s rozvrhem a dalšími důležitými informacemi.
  Závěrem bych vám popřál úspěšný vstup do nového školního roku a vynikající studijní výsledky.


  plk. Mgr. Radek Marcín
  zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy