Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

30 zář

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

7 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV.

Těšíme se na Vás!

KPS2021 upoutavka web

14 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ Ostrov.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

Aktuality

RADY, POMOC A PREVENCE

 •                                                                                                                                              

   

  Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním výchovným poradcem a metodikem prevence, případně školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)

  PhDr. Alena ČEJKOVÁ, školská budova – kancelář č. 216, tel. 234145368

  1. Časová dostupnost

  Konzultační hodiny – středa 14:00 – 15:00 nebo na základě individuální potřeby žáků.

   

  1. Práce s informacemi a důvěrnými daty

  Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů.

   

  1. Informovanost o službách školního psychologa
  • informace na internetu, prostřednictvím TU, pracovníků oddělení vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků

   

  1. Činnost v rámci SOŠ MV – konzultační, poradenské a intervenční činnosti

   

   

  Co ještě potřebujeme vědět o učení?

  Chyby v učení souvisejí s postupným procesem osvojování vědomostí či dovedností. Začátečník se chybám prostě nevyhne a za určitých podmínek chyby přispívají ke správnému osvojení činností. Chyba není jen projevem neschopnosti! Ze zkušenosti víme, že nejčastěji chybujeme, když se bojíme, když si nevěříme. Chyba v učení není důvodem k trestu, ale podnětem k další práci.

  Snažíme si vytvořit pravidelnější režim pro domácí přípravu, nejtěžším předmětem nezačínáme ani nekončíme.

  Příliš hlučná „zvuková kulisa“ dříve či později ruší soustředěnou pozornost, zvyšuje únavu, i když si to neuvědomujeme.

  Lépe se učíme to, čemu dobře rozumíme a kde jsme pochopili vztahy, souvislosti. Znamená to  vybrat a uspořádat nejdůležitější poznatky, případně je vypsat, doložit příklady, které ilustrují obecné a základní poznatky.

  Není-li nám cokoli jasné, ptáme se. Kladení otázek je projevem zájmu, a nikoli neschopnosti!

  Střední část učiva se osvojuje nejobtížněji, proto jí věnujeme zvýšenou péči. Chybí už počáteční zájem, ubývá pozornosti a konec je ještě daleko!

  Výhodné je probrat učivo hned po seznámení  se s ním, nečekat na poslední den před určitou vyučovací hodinou, protože nejvíce zapomeneme bezprostředně poté, co se s učivem seznámíme a tím předcházíme „znovunaučení“.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Školní metodik prevence 

  pplk. Mgr. Kristína Bosáková

                                                              

  Konzultační hodiny (budova U2, oddělení OPČSV, suterén)

  Úterý - 7:00 - 8:00

  Jiný termín konzultace je možný po vzájemné dohodě.

   

  Metodik prevence 

  1) vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování

  2) spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v oblasti prevence

  3) zpracovává a realizuje „Minimální preventivní program školy“

  4) řeší ve škole násilné chování, užívání návykových látek, kriminalitu, rasismus a xenofobii, apod.

   

  V naší škole budeme dodržovat pravidla

  1) Chránit slabší

  2) Pomáhat si navzájem bez vypočítavosti

  3) Respektovat odlišnost

  4) Empatie k druhým osobám

  5) Vyhledat pomoc neznamená být neschopným jedincem

  7) Konflikty řešit vždy s chladnou hlavou

  8) Umět vyslechnout názor druhého

   

  Rady pro rodiče v oblasti prevence

  - informovat se pravidelně na chování svého dítěte

  - věnovat dítěti pozornost

  - mluvit s dítětem o jeho problémech

   

  MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2020/2021

  Příloha - Plán preventivní činnosti internátu volnočasové aktivity pro II. pololetí školního roku 2020-2021

   

   

   

  Kontakt

   
  {module Kontakt - metodik}

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy