Školní metodik prevence 

pplk. Mgr. Kristína Bosáková

                                                            

Konzultační hodiny (budova U2, oddělení OPČSV, suterén)

Úterý - 7:00 - 8:00

Jiný termín konzultace je možný po vzájemné dohodě.

 

Metodik prevence 

1) vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování

2) spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v oblasti prevence

3) zpracovává a realizuje „Minimální preventivní program školy“

4) řeší ve škole násilné chování, užívání návykových látek, kriminalitu, rasismus a xenofobii, apod.

 

V naší škole budeme dodržovat pravidla

1) Chránit slabší

2) Pomáhat si navzájem bez vypočítavosti

3) Respektovat odlišnost

4) Empatie k druhým osobám

5) Vyhledat pomoc neznamená být neschopným jedincem

7) Konflikty řešit vždy s chladnou hlavou

8) Umět vyslechnout názor druhého

 

Rady pro rodiče v oblasti prevence

- informovat se pravidelně na chování svého dítěte

- věnovat dítěti pozornost

- mluvit s dítětem o jeho problémech

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2020/2021

Příloha - Plán preventivní činnosti internátu volnočasové aktivity pro II. pololetí školního roku 2020-2021

 

 

 

Kontakt

 
{module Kontakt - metodik}