Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

30 zář

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

7 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV.

Těšíme se na Vás!

KPS2021 upoutavka web

14 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ Ostrov.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

Aktuality

MATURITNÍ ZKOUŠKA

 • STRUKTURA MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021

   

  MATURITNÍ ZKOUŠKA (MZ)

   Společná část MZ Profilová část MZ
   Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
   Cizí jazyk, nebo matematika Cizí jazyk (pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části)
   Až dvě nepovinné zkoušky Právo
    Kontrola kriminality
    Praktická zkouška z odborných předmětů
     

   

  POVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

  Český jazyk a literatura
  • didaktický test – 85 minut
  • didaktický test je vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání

  Cizí jazyk, nebo matematika
  • žák si musí zvolit jeden z předmětů
  • didaktické testy jsou vyhodnocovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání

  Cizí jazyk
  • volba z nabídky AJ, RJ, NJ
  • didaktický test – 110 minut (skládá se z poslechové části - 40 min. a z části ověřující jazykové vědomosti a dovednosti – 70 min.)

  Matematika
  • didaktický test – 135 minut

   

  NEPOVINNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

  Cizí jazyk
  • pokud nebyl zvolen v povinné zkoušce nebo jiný než zvolený v povinné zkoušce
  • didaktický test – 110 minut (40 minut poslech, 70 minut čtení a jazyková kompetence)

  Matematika
  • pokud nebyla zvolena v povinné zkoušce
  • didaktický test – 135 minut

  Matematika rozšiřující
  • didaktický test – 150 minut

   

  POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ

  Ústní zkoušky před maturitní komisí:

  Právo
  • 15 minut příprava, 15 minut zkouška

  Kontrola kriminality
  • 15 minut příprava, 15 minut zkouška

  Praktická zkouška z odborných předmětů
  • řešení modelových situací z oblasti bezpečnostní činnosti, dopravní činnosti, speciální přípravy a střelecké přípravy
  • 10 minut příprava, 15 minut zkouška

   

  Pro každou ze zkoušek je stanoveno 20 – 30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

   

  NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ

  Ústní zkoušky před maturitní komisí:

  Český jazyk a literatura
  • ústní zkouška před maturitní komisí
  • ústní zkouška – 20 minut příprava, 15 minut zkouška
  • žák odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl pro ústní zkoušku profilové části

  Cizí jazyk
  • ústní zkouška před maturitní komisí
  • ústní zkouška – 20 minut příprava, 15 minut zkouška

  Bezpečnostní činnost

  • 15 minut příprava, 15 minut zkouška

  Dopravní činnost
  • 15 minut příprava, 15 minut zkouška

   

  DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRŮBĚHU MZ

  • 29. 9. 2020 - zveřejnění školního seznamu literárních děl z ČJL
  • 30. 9. 2020 - zveřejnění témat profilových zkoušek
  • 29. 10. 2020 - zveřejnění témat zkušebních úloh z CJ
  • do 1. 12. 2020 - přihlášky k maturitní zkoušce včetně doporučení pro žáky s SVP (PUP)
  • 29. 4. 2021 - praktická zkouška z odborných předmětů
  • do 30. 4. 2021 - odevzdání žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku českého jazyka a literatury profilové části
  • do 30. 4. 2021 - podání žádosti o vykonání nepovinné profilové části ústní maturitní zkoušky
  • do 30. 4. 2021 - podání písemné žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka
  • od 24. 5. 2021 do 26. 5. 2021 - didaktické testy SČ MZ
  • od 7. 6. 2021 do 10. 6. 2021 - ústní zkoušky profilové části MZ (https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar)
  • 7. 7. 2021 - mimořádný termín - matematika a anglický jazyk
  • 8. 7. 2021 - mimořádný termín - český jazyk a literatura
  • 9. 7. 2021 - mimořádný termín - matematika rozšiřující a ruský jazyk

   

  Souhrnné informace k maturitní zkoušce 2021 - odkaz ke stažení

   

 • Aktuální informace k maturitním zkouškám

  Upozorňujeme žáky 4. ročníku SPŠ, že v souladu se zákonem č. 135/2020Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 bude maturitní zkouška  zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

  Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

  V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem.

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy