Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

30 zář

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

7 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV.

Těšíme se na Vás!

KPS2021 upoutavka web

14 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ Ostrov.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

Aktuality

LITERATURA A UČEBNICE

 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 4. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

  Matematika:  1. – 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Matematické, fyzikální a chemické tabulky

  3) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura:

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl PS  (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-200-5)

  2) Literatura pro 4. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-150-3) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7) – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0) – společná učebnice pro všechny ročník

   

  Anglický jazyk:  1. – 4. ročník

  Vlastní materiály k přípravě na maturitu.

   

  Německý jazyk:

  Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6)

  Pokročilí - Super! 3 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001065-3)

   

  Ruský jazyk:

  1) Raduga po-novomu 2 – učebnice,  ISBN 978-80-7238-772-4

  2) Raduga po-novomu 2 – pracovní sešit  - ISBN 978-80-7238-701-4

  3) Raduga po-novomu 3  - učebnice  - ISBN 978-80-7238-772-4

  4) Raduga po-novomu 3 - pracovní  sešit -  ISBN 978-80-7238-773-1

   

  Ekonomika:

  Občanský a společenskovědní základ: Přehled středoškolského učiva (EDIKA, 2019, ISBN 978-80-266-1401-2)

   

  Právo:  1. – 4. ročník

  Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu k 1. 1. 2019 – žáci zakoupili v 1. ročníku

   

  Kontrola kriminality:  3. – 4. ročník

  1) Kriminologie 4., aktualizovaní vydání (Tomáš Gřivna, Ivana Zoubková, Miroslav Scheinost a kol., vyd. Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-614-3)

  2) Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání (Jiří Straus a kolektiv, Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk s.r.o., ISBN 978-80-7380-367-4)

   

  Bezpečnostní činnost:  3. – 4. ročník

  Bezpečnostní příprava (Čermák Milan, Praha: Armex, 2012. Skripta pro střední a vyšší odborné školy, ISBN 978-80-87451-20-5)

   

  Dopravní činnost:

  1) Autoškola? Pohodlně! 2019 + CD ROM (Zdeněk Schröter, Agentura Schröter, 2019)

  2) Automobily I (Milan Pilárik, Jiří Pabst, Informatorium – 2014, ISBN: 978-80-7333-100-9)

  3) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  4) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  5) Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  6) Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  7) Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění (lze pořídit v jakékoliv podobě)

 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 3. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

  Matematika:  1. – 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Matematické, fyzikální a chemické tabulky

  3) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura:

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl PS  (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-200-5)

  2) Literatura pro 3. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-136-7) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7) – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0) – společná učebnice pro všechny ročník

   

  Anglický jazyk:  1. – 4. ročník

  1) Učebnice: New Headway, Intermediate Maturita Student´s Book, Fourth Edition, ISBN 978-0-19-477035-4

  2) Pracovní sešit: New Headway, Intermediate Maturita Workbook, Fourth Edition, ISBN 978-0-19-471424-2

   

  Německý jazyk:

  Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6)

   

  Ruský jazyk:

  1) Raduga po-novomu 2 – učebnice,  ISBN 978-80-7238-772-4

  2) Raduga po-novomu 2 – pracovní sešit  - ISBN 978-80-7238-701-4

  3) Raduga po-novomu 3  - učebnice  - ISBN 978-80-7238-772-4

  4) Raduga po-novomu 3 - pracovní  sešit - ISBN 978-80-7238-773-1

   

  Informační a komunikační technologie:  1. – 3. ročník

  1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

  2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

   

  Občanská nauka:  1. – 3. ročník

  Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-7358-243-2.) Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

  Psychologie:  2. – 3. ročník

  Základy psychlogie, sociologie (Ilona Gillernová, Jiří Buriánek, Praha, Fortuna, 2004 dotisk, ISBN 80-7168-749-9)

   

  Právo:  1. – 4. ročník

  Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu k 1. 1. 2019 – žáci zakoupili v 1. ročníku

   

  Kontrola kriminality:  3. – 4. ročník

  1) Kriminologie 4., aktualizovaní vydání (Tomáš Gřivna, Ivana Zoubková, Miroslav Scheinost a kol., vyd. Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-614-3)

  2) Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání (Jiří Straus a kolektiv, Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk s.r.o., ISBN 978-80-7380-367-4)

   

  Bezpečnostní činnost:  3. – 4. ročník

  Bezpečnostní příprava (Čermák Milan, Praha: Armex, 2012. Skripta pro střední a vyšší odborné školy, ISBN 978-80-87451-20-5)

   

  Dopravní činnost: 3. - 4. ročník

  1) Autoškola? Pohodlně! 2019 + CD ROM (Zdeněk Schröter, Agentura Schröter, 2019)

  2) Automobily I (Milan Pilárik, Jiří Pabst, Informatorium – 2014, ISBN: 978-80-7333-100-9)

  3) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

  4) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění změn a doplňků (lze pořídit v jakékoliv podobě)

 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 2. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

   Matematika:  1. – 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Matematické, fyzikální a chemické tabulky

  3) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura:

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 2. díl PS  (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-173-2)

  2) Literatura pro 2. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-130-5) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7) – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0) – společná učebnice pro všechny ročníky

   

  Anglický jazyk:  1. – 4. ročník

  1.) Učebnice: English File Fourth Edition Pre-Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (CZ), vydání 2019, ISBN  9780194037372

  2) Pracovní sešit: English File Fourth Edition Pre-Intermediate with Answer Key, vydání 2019, ISBN  9780194037686

  3) Učebnice: English File Fourth Edition Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (CZ), vydání 2019, ISBN  9780194035798

  4) Pracovní sešit: English File Fourth Edition Intermediate with Answer Key, vydání 2019, ISBN  9780194036108

   

  Německý jazyk:

  1.) Super! 1 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001063-9)

  2.) Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6)

   

  Ruský jazyk:

  Snova Klass! 2 (A2) – učebnice a pracovní sešit, ISBN 978-80-7397-307-0

   

  Zeměpis:   1. – 2. ročník

  Školní atlas (vyd. Kartografie Praha, ISBN 9788073930745)

   

  Dějepis:   1. – 2. ročník

  České a světové dějiny (SPN-pedagogické nakladatelství, 2016, Petr Čornej a kol., ISBN 978-80-7235-580-8)

   

  Informační a komunikační technologie:  1. – 3. ročník

  1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5)

  2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2)

   

  Technika administrativy:  1. – 2. ročník

  Písemná a elektronická komunikace (Alena Kocourková, Irena Hochová, vyd.  Eduko, ISBN 978-80-88057-22-2)

  Případné zakoupení licence ATF do předmětu TEA, studentská licence lze objednat prostřednictvím školy ve dvou verzích (CD verze 190,- Kč/ks/žák, online verze 90,- Kč/ks/žák). Licence platí na jeden rok. Informace na stránkách: www.vsemideseti.cz

   

  Občanská nauka:  1. – 3. ročník

  Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-7358-243-2.) Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

  Psychologie:  2. – 3. ročník

  Základy psychlogie, sociologie (Ilona Gillernová, Jiří Buriánek, Praha, Fortuna, 2004 dotisk, ISBN 80-7168-749-9)

   

  Právo:  1. – 4. ročník

  Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu k 1. 1. 2019 – žáci zakoupili v 1. ročníku

 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 1. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

  Matematika:  1. – 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Matematické, fyzikální a chemické tabulky

  3) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura:

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1. díl PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-167-1)

  2) Literatura pro 1. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-116-9) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7)  – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0)  – společná učebnice pro všechny ročník

   

  Anglický jazyk:  1. – 4. ročník

  1) Učebnice: English File Fourth Edition Pre-Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (CZ), vydání 2019, ISBN  9780194037372

  2) Pracovní sešit: English File Fourth Edition Pre-Intermediate with Answer Key, vydání 2019, ISBN  9780194037686

   

  Německý jazyk:

  1) Super! 1 učebnice a pracovní sešit ( nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001063-9) – začátečníci a mírně pokročilí

  2) Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6) – středně pokročilí

   

  Ruský jazyk:

  Snova Klass! 1 (A1) - balíček, ISBN 978-80-7397-292-9

   

  Chemie:

  1) Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (SPN, RNDr. Jaroslav Blažek, CSc., RNDr. Ján Fabini, ISBN 80-7235-104-4)

  2) Periodická soustava prvků

  Pozn. Žáci si mohou zakoupit během měsíce září od žáků 2. ročníku.

   

  Zeměpis:   1. – 2. ročník

  Školní atlas (vyd. Kartografie Praha, ISBN 9788073930745)

   

  Biologie:

  Biologie člověka pro gymnázia (vyd. Fortuna, ISBN 978-80-7373-128-1)

   

  Dějepis:   1. – 2. ročník

  České a světové dějiny (SPN - pedagogické nakladatelství, 2016, Petr Čornej a kol., ISBN 978-80-7235-580-8)

   

  Informační a komunikační technologie:  1. – 3. ročník

  1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

  2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

  Technika administrativy:  1. – 2. ročník

  1) Písemná a elektronická komunikace (Alena Kocourková, Irena Hochová, vyd. Eduko, ISBN 978-80-88057-22-2)

  2) Pro první ročník SPŠ je nutné zakoupení licence ATF do předmětu TEA, studentská licence lze objednat prostřednictvím školy ve dvou verzích (CD verze 190,- Kč/ks/žák, online verze 90,- Kč/ks/žák). Licence platí na jeden rok. Informace na stránkách: www.vsemideseti.cz

   

  Občanská nauka:  1. – 3. ročník

  Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015, vyd. Brno: Didaktis, 2015, ISBN 978-80-7358-243-2) Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

  Právo:  1. – 4. ročník

  Právo pro střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu nejlépe k 1. 1. 2021. Zakoupit učebnici lze na adrese https://advokat-zlinsko.cz/pravo-stredni-vyssi-odborne-skoly-ucebnice-nabidka/

   

   

  Speciální příprava: 1. – 4. ročník

  • jednotná sportovní ústroj (judistické modré kimono) – k dostání je v různých gramážích, velikostech a kvalitě šití, logo školy – nášivka na srdci
  • bílý judistický pásek – netýká se žáků, kteří již dosáhli jiného technického stupně v jakémkoli bojovém sportu
  • boxerské nebo fighterské rukavice
  • chrániče zubů

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy