Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

30 zář

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

7 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV.

Těšíme se na Vás!

KPS2021 upoutavka web

14 říj

Vážení zájemci o studium, 

pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, navštivte regionální výstavu středních škol Karlovarského kraje, která se koná ve čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ Ostrov.

Těšíme se na Vás!

 

KPS2021 upoutavka web

Aktuality

AKTUALITY

 • Milé žákyně, milí žáci,


  prázdniny se nachýlily ke svému konci a první den nového školního roku se rychle blíží. Dovolte, abych vám k němu sdělil několik důležitých informací.
  Předně bych rád zdůraznil, že se na vás celý učitelský sbor velice těší a všichni pevně věříme, že nadcházející školní rok již nebude tolik ovlivněn různými zákazy, příkazy či opatřeními, jež významně ovlivnily celý školní systém v roce minulém. Ačkoli je nyní koronavirová situace v ČR výrazně příznivější, přesto se určitým režimovým opatřením na začátku školního roku nevyhneme. Jako prevenci proti opětovnému exponenciálnímu zvýšení nákazy virovým onemocněním covid-19 vydalo MŠMT soubor doporučení k provozu škol a k testování, podle kterých bude škola postupovat a která začátek roku přeci jenom ovlivní. Ve dnech 1., 6. a 9. září budete opět testováni na přítomnost covid-19. Testování je možno se podle manuálu vyhnout, pokud doložíte, že jste proti onemocnění certifikovaně očkovaní nebo pokud doložíte, že jste již v minulosti virovou nákazu covid-19 prodělali a od nemoci neproběhlo více než 180 dní. Stejně tak se můžete nechat testovat v nějakém veřejném testovacím zařízení mimo školu. Důležité však je, abyste byli vždy schopni shora uvedenou výjimku doložit svému třídnímu učiteli. Manuál počítá i s eventualitou, že se testovat odmítnete, avšak pobyt ve škole bude pro ty z vás, kteří tuto možnost využijí, natolik komplikovaný, že škola svým žákům využití této možnosti netestovat se nedoporučuje.
  Další důležité opatření je povinnost nosit ve všech společných prostorách školy respirátor, a proto si jej první den nezapomeňte. Žákům ubytovaným na internátu doporučujeme obstarání si většího množství respirátorů pro pravidelnou výměnu.
  Jako další preventivní opatření škola odložila pravidelné konání ranních nástupů i pořádání volnočasových aktivit. O spuštění všech těchto činností budete včas informováni a jejich zahájení závisí na výsledcích testování.
  Již první školní den mají všichni žáci povinnost nosit žákovský stejnokroj. Vzhledem k tomu, že byla škola nucena odložit tradiční „slavnostní zahájení školního roku“ spojené se složením „slibu žáka“, mohou i žáci prvního ročníku přijít ve stejnokroji pro denní nošení a nemusí tedy mít slavnostní „uniformu“. Jak žáky prvního ročníku, tak jejich rodiče bych však rád ujistil, že je o akci nepřipravíme a bude uskutečněna v průběhu roku v takové podobě, kterou Ministerstvo zdravotnictví ČR, podle vyhodnocení výsledků série testování, umožní.
  První školní den budou od 8.00 probíhat třídnické hodiny ve všech ročnících. Připomínám, že podle školního řádu musí být všichni žáci připraveni ve svých učebnách nejpozději dvě minuty před zvoněním. Při třídnických hodinách se žáci prvního ročníku seznámí se svými třídními učiteli, všichni žáci s rozvrhem a dalšími důležitými informacemi.
  Závěrem bych vám popřál úspěšný vstup do nového školního roku a vynikající studijní výsledky.


  plk. Mgr. Radek Marcín
  zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu

 • Vážení rodiče a žáci prvního ročníku,

  vzhledem k aktuální pandemické situaci a doporučení Ministerstva zdravotnictví, co nejvíce uplatňovat na začátku školního roku skupinovou izolaci, odkládá ředitel společenskou akci školy „Slavnostní zahájení školního roku“, jež se tradičně koná první školní den a žáci při ní ve velkém sále Vzdělávacího centra před managementem školy, významnými hosty, třídními učiteli a rodiči skládají „Slib žáka“ VPŠ a SPŠ MV v Praze. Stejně tak se prozatím odkládá „Slavnostní zahájení školního roku“ pro pracoviště Sokolov, které se pořádá v Městském kulturním domě Sokolov. Uvedené slavnostní akce se uskuteční v době, kdy pro jejich konání budou režimová opatření vlády příznivější.

  V první školní den nastoupí žáci ve školním stejnokroji pro denní nošení.

 • Adaptační kurz je neoficiálním zahájením studia na naší škole, při kterém žák není známkován. Cílem je v pohodové atmosféře seznámit se s prostředím dalšího zařízení školy, s novými spolužáky a třídním učitelem při různorodých sportovních a společenských aktivitách.

   

  Kam pojedeme?

   

  Výcvikové a vzdělávací středisko Kryštofovy Hamry, okr. Chomutov

   

  Kdy pojedeme?

   

                                                1. A    6. - 8. září 2021 (pondělí - středa) 

  1. B    8. - 10. září 2021 (středa - pátek)

                                                                                             1. C    13. - 15. září 2021 (pondělí - středa)

              

  Čas odjezdu

   

  8:00 z areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze, školním autobusem

   

  Čas návratu

   

  cca 12:00 - 14:00 hodin

   

  Kolik to bude stát?

   

  bude sděleno na třídnických hodinách

   

  Co si s sebou mám vzít?

   

  vycházkové, sportovní, domácí oblečení a obuv, psací potřeby a poznámkový blok, svítilna, kapesné

   

  Co před odjezdem odevzdám svému třídnímu učiteli?

                                                      

                                                      1. prohlášení o bezinfekčnosti (dokument si můžete stáhnout ZDE)

                                                      2. prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka (dokument si můžete stáhnout ZDE)

                                                      3. prohlášení o odpovědnosti za způsobenou škodu (dokument si můžete stáhnout ZDE)

                                                      4. průkaz pojištěnce nebo jeho kopii

   

  Bližší informace o organizaci a náplni kurzu budou žákům sděleny při nástupu do školy na třídnických hodinách.

   

                                     

                                          

                                                      

                                                                                                                                                          

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy