Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

 •                                                       

                                                          Návrh témat absolventských prací pro školní rok 2021/2022

                                                     

  č.

  Téma

  Předmětové oddělení

  Vedoucí práce/

   

  Počet míst

   1.

  Testování tělesné zdatnosti policistů ZOP

  OPČSV

  kpt. Mgr. Jan Bělohlávek

  1

  2.

  Testování a komparace tělesné zdatnosti policistů ZOP a žáků 4. ročníku SPŠ MV v Praze

  OPČSV

  kpt. Mgr. Jan Bělohlávek

  1

  3.

  Nejčastěji používané techniky v donucovacích prostředcích u Policie ČR

  OPČSV

  Mgr. Jan Venzara

  1

  4.

  Historie bojových sportů a jejich vliv na tréninkovou přípravu

  OPČSV

  pplk. Mgr. Kristina Bosáková

  1

  5.

  Význam a propojení psychické a fyzické připravenosti policisty k použití sebeobrany

  OPČSV

  kpt. Mgr. Aneta Markušová

  1

  6.

  Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

  OPČSV

  plk. Ing. Marcela Kačorová

  1

  7.

  Ochrana utajovaných informací v resortu Ministerstva vnitra ČR

  OPČSV

  Mgr. Bc. Hana Cikánová

  1

  8.

  Taktická střelba ozbrojených složek ČR

  OPČSV

  kpt. Mgr. Bc. Lucián Baltaretu

  1

  9.

  Mezinárodní dohody v silniční dopravě

  OPČSV

  pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA

  1

  10.

  Přestupky v silniční dopravě

  OPČSV

  pplk. Ing. Tomáš Benda, MBA

  1

  11.

  Vzdělávání příslušníků Policie České republiky - motivační oblast

  OZV

  pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

  1

  12.

  Vzdělávání a rozvoj manažerů Policie České republiky

  OZV

  pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D.

  1

  13.

  Význam znalosti cizího jazyka v rámci přeshraniční spolupráce

  CJDV

  Mgr. Veronika Korbelová

  1

  14.

  Výhody znalosti cizího jazyka na základě vlastní policejní praxe

  CJDV

  Mgr. Veronika Korbelová

  1

  15.

  Integrace občanů Ruské federace a jejich následná kriminalita na území České republiky

  CJDV

  PaedDr. Jarmila Havláková

  1

  16.

  Cizinci z bývalých zemí Sovětského svazu a jejich podíl na celkové kriminalitě v České republice

  CJDV

  PaedDr. Jarmila Havláková

  1

  17.

  Význam a uplatnění ruštiny v policejní praxi

  CJDV

  PaedDr. Jarmila Havláková

  1

  18.

  Specifika trestného činu nebezpečné pronásledování

  OPK

  plk. JUDr. Dana Chalušová

  1

  19.

  Moderní technické prostředky využitelné v policejní praxi a jejich právní úprava

  OPK

  pplk. Mgr. Josef Černý

  1

  20.

  Podpůrné operativně pátrací prostředky a jejich využití v praxi

  OPK

  pplk. Mgr. et Mgr. Michaela Eichlerová

  1

  21.

  Hranice mezi trestným činem pytláctví dle § 304 trestního zákoníku a přestupkem dle příslušných právních norem

  OPK

  pplk. Mgr. Jiří Křenek

  1

  22.

  Kriminalistická odorologie

  OPK

  pplk. Mgr. Jan Soukup

  1

  23.

  Přestupky proti majetku

  OPK

  pplk. JUDr. Vít Klapal

  1

  24.

  Přestupky podnikajících fyzických a právnických osob

  OPK

  pplk. JUDr. Vít Klapal

  1

  25.

  Trestní odpovědnost mladistvých

  OPK

  pplk. Mgr. Pavel Červenka

  1

  26.

  Kriminalistické metody identifikace osob

  OPK

  kpt. Mgr. Josef Dobsa

  1

  27.

  Práva a povinnost osoby poškozené v rámci trestního řízení

  OPK

  kpt. Mgr. Věra Kopecká

   

  28.

  Zneužití obchodního portálu v prostředí Internetu

  OOP

  plk. Ing. Petr Lukačovič

  1

  29.

  Význam a využití databází v současnosti

  OOP

  Ing. Magda Herzogová

  1

  30.

  Anonymita na internetu

  OOP

  kpt. Ing. Pavlína Weiglová

  1

  31.

  Metody bezpečnostního přihlašování k elektronickým službám

  OOP

  kpt. Ing. Pavlína Weiglová

  1

  32.

  Využití prostředků distančního vzdělávání  v policejní praxi

  OOP

  Ing. Lenka Mlejnková

  1

  33.

  Popis a analýza informačních systémů v policejní praxi

  OOP

  pplk. Mgr. Karel Bůžek

  1

  34.

  Důvěryhodnost informace na internetu

  OOP

  pplk. Mgr. Karel Bůžek

  1

  35.

  Digitalizace ve státní správě

  OOP

  Ing. Eva Hamšíková

  1

  36.

  Psychická zátěž v policejní praxi

  OOP

  pplk. PhDr. Alena Čejková

  1

  37.

  Viktomologie – zvláštnost výslechu dětí nebo seniorů

  OOP

  pplk. PhDr. Alena Čejková

  1

  38.

  Stalking – nebezpečné pronásledování

  OOP

  Mgr. Jan Stejskal

  1

  39.

  Sociálně patologické jevy –konkrétní jev dle domluvy s vedoucím práce

  OOP

  Mgr. Jan Stejskal

  1

  40.

  Slovní zásoba v úryvcích anglicky psaných detektivek

  CJDV/AJ

  Mgr. Marcela Macurová

  1

  41.

  Odborná policejní témata v učebnici English for Law Enforcement (eventuálně v dalších) a jak funguje realita Policie České republiky

  CJDV/AJ

  PhDr. Jan Dvořák

  1

  42.

  Mezinárodní organizace INTERPOL a míra zapojení České republiky do jejích projektů a iniciativ

  CJDV/AJ

  Ing. Ilona  Ackermannová

  1

   

   

                                                                                                          

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy