Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

AKTUÁLNÍ STUDIJNÍ INFORMACE SOKOLOV

 • Organizace školního roku 2021/2022

   

  Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

   

  Bez_názvu2.png

  Bez_názvu3.png

                       Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 • Vyučovací hodiny začínají a končí podle tohoto časového harmonogramu vyučovacích hodin a přestávek.

                                  přehled hodin Sokolov 

 • Vážení zájemci o studium, 

   

  pokud se chcete dozvědět více informací o naší škole a studijním oboru, který pro školní rok 2022/2023 nabízíme, přijďte navštívit jednu ze tří regionálních výstav středních škol Karlovarského kraje.

  Střední policejní škola, pracoviště Sokolov bude prezentována na všech výstavách, konkrétně:

   

  • ve čtvrtek 30. 9. 2021 v areálu ISŠ CHEB
  • ve čtvrtek 7. 10. 2021 v areálu ISŠTE SOKOLOV
  • ve čtvrtek 14. 10. 2021 v areálu SPŠ OSTROV

   

   

  Těšíme se na Vás!

  KPS2021_letak_email.jpg

 • Slavnostní složení slibu žáka

  Střední policejní školy Praha pracoviště Sokolov

   

  Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

   

  srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

   

  Vstup do sálu bude umožněn od 13:30 do 13:50 hodin. Od 13:50 hodin se vchod uzavírá a již nebudete do sálu vpuštěni, neboť by poté došlo k narušení plánovaného programu. Vzhledem ke slavnostnímu rázu této akce Vás žádáme o společenský oděv, žáci jsou povinni se účastnit ve slavnostní uniformě.

   

  Dále si dovolujeme Vás upozornit na platná protipandemická opatření Covid – 19.

   V této souvislosti bude do sálu umožněn vstup pouze osobě, která se prokáže bezinfekčností jedním z následujících způsobů:

  • doklad o očkování proti covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
  • doklad o prodělaném onemocnění covid-19 ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19,
  • negativní výsledek PCR testu ne starší 7 dní provedený v odběrovém centru nebo rychlého POC antigenního testu ne starší 72 hodin provedeného zdravotnickým pracovníkem (zajistí si každý sám).

  Bez doložení bezinfekčnosti nebude osoba vpuštěna do sálu.

   

  Rovněž upozorňujeme, že po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách MDK, je vaší povinností mít zakryté horní cesty dýchací respirátorem FFP 2. Bez respirátoru nebude osobě povolen vstup.

   

  Děkujeme za akceptování a dodržování výše uvedených opatření a těšíme se na Vaší účast!

   

  foto Komenskeho

 • Názory našich žáků

   

  Proč bych doporučila studium na Střední policejní škole v Sokolově?

  Studium na naší škole bych doporučila Vám, kteří chcete mimo jiné posouvat dále své hranice, rádi pomáháte druhým a máte smysl pro spravedlnost.

  Je to škola, která poskytuje všeobecné i odborné vzdělání prostřednictvím mnoha předmětů. Naučíte se zde i nové, zajímavé věci, které vám mohou rozšířit obzor. Nabyté znalosti a dovednosti se vám mohou hodit jak při práci u policie, tak i v životě. Studium není snadné, ale udržuje si tím svou úroveň a prestiž. Občas to někteří z nás mají chuť vzdát, ale pak si vzpomeneme na to, proč tu jsme. Ať už zůstáváme kvůli tomu, že máme rádi výzvy, kvůli úžasnému kolektivu či skvělé a kvalitní výuce.

  Musím říci, že učitelé jsou zde velice ochotní, vstřícní a je s nimi legrace. Také vás nikdy nikdo nenechá na holičkách. Škola se nás snaží vést ke spolupráci a ačkoliv mezi sebou máme občas neshody, problémy vždy vyřešíme společně.

  Ještě před tím, než začala distanční výuka, užili jsme si spoustu zábavy na lyžařském výcviku, cyklistickém kurzu, adaptačním pobytu a na různých akcích a výletech. Rozhodně se tu nikdo nemůže nudit.

  Co se týká odborných předmětů, zatím nemohu posoudit všechny, pouze ty, které jsem doposud poznala, další nás teprve čekají.

  Zatím mě nejvíce baví psychologie a speciální příprava. Zajímá mě totiž poznávání lidské duše. Úžasná a zajímavá věda, která mě vždy bavila a je pro mě osobně velice přínosná. Vždy mě také bavily bojové sporty, proto si mě získala speciální příprava, kde se učíme sebeobraně a bojovým technikám, což je pro policistu velice důležité.

  Kromě zajímavé výuky by vás mohly zaujmout i naše kroužky – redakce školního časopisu, fotografický kroužek, sebeobrana, střelecký kroužek apod. Každý, kdo má zájem, si na naší škole může najít něco, co ho bude bavit.

  Ryvolová Jana, 2. E

   

  Proč jsem si vybrala studium na policejní škole?

  Na policejní škole v Sokolově studuji třetím rokem. Jedním z důvodů mého výběru byl fakt, že bych se v budoucnu policejní práci ráda věnovala. Podle mne vás těžko někde jinde lépe připraví na práci policisty než přímo na specializované policejní škole. Jsme školou Ministerstva vnitra, a tak vnímáme jako velkou výhodu jistotu pracovního uplatnění po studiu.

  Byla to také zvědavost, která mne přivedla na tuto školu. V současné době si myslím, že pro studium na naší škole je také důležitá odvaha, síla a odhodlání vytrvat. 

  Co mě baví nejvíc?

  Nejvíc mne zaujal předmět bezpečnostní činnost, při kterém se dozvídáme o jednotlivých útvarech Policie České republiky a také se seznamujeme se zákonem o Policii ČR. Dalším mým oblíbeným předmětem je český jazyk. Není sice předmětem odborným, ale zato mne moc baví výklad naší paní učitelky a nové informace mi jdou do hlavy skoro samy. Ve škole se stále dozvídáme něco nového, učitelé občas odtajní zajímavé okamžiky z policejní praxe a to nás zajímá. Konkrétní příklady jsou asi nejlepším způsobem pro lepší zapamatování látky. 

  Pravda, z některých věcí na škole nadšena nejsem, například z kliků při tělesné přípravě - ty mi snad nikdy nepůjdou... A je vážně těžké vytrvat a nevzdávat se. Myslím si, že asi každý z nás už zažil chvilky, kdy se chtěl vzdát, protože je to náročná škola a “přežije” jen nejsilnější. Tím ale samozřejmě nechci nikoho odradit. Co má za něco stát, to nikdy lehké nebude. 

  Tichá Eva, 3. D

   

   

 • Třídní schůzky - pracoviště Sokolov

   

   Vážení rodiče,

   

  rádi bychom Vás informovali o třídních schůzkách Střední policejní školy pracoviště Sokolov, které proběhnou dne 22. 11. 2021.
   
  Konkrétní čas a způsob konání třídních schůzek bude upřesněn na přelomu října a listopadu.

   

   

  Handshake, Ruce, Přenosný Počítač, Monitor, Online

        

   

 • Organizační opatření k provedení profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022

   

  Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2022

   

  Souhrnné informace k maturitní zkoušce 2022

   

  Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z předmětu český jazyk a literatura pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022

   

  Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy a témat pro školní rok 2021/2022

 • SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ

  Boccaccio Giovanni: Dekameron – povinné části: úvod, závěr, sedmý den (Edice Knihy Omega 2014)

  Cervantes Miguel: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha (Svoboda 1982)

  Homér: Odysseia (Rezek 2017)

  Kristiánova legenda

  Moliere: Lakomec (Artur 2008)

  Shakespeare William: Hamlet (Torst 2001)

  Shakespeare William: Zkrocení zlé ženy (Atlantis 2011)

  Sofokles: Král Oidipus (Artur 2010)

   

  SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ

  Balzac Honoré: Otec Goriot (Odeon 1986)

  Baudelaire Charles: Květy zla (Garamond 2017)

  Borovský Karel Havlíček: Tyrolské elegie

  Dickens Charles: Oliver Twist (Academia, Praha 2009)

  Erben Karel Jaromír: Kytice

  Gogol Nikolaj Vasiljevič: Revizor (Artur 2010)

  Hugo Viktor: Chrám Matky Boží v Paříži (Odeon 1978)

  Jirásek Alois: Staré pověsti české

  Mácha Karel Hynek: Máj

  Maupassant Guy: Kulička (Dobrovský 2015)

  Mrštíkové Alois a Vilém: Maryša

  Němcová Božena: Divá Bára

  Neruda Jan: Povídky malostranské

  Poe Edgar Allan: Jáma a kyvadlo (Odeon 1988)

  Puškin Alexandr Sergejevič: Evžen Oněgin (Odeon 1987)

  Šlejhar Josef Karel: Kuře melancholik

  Vrchlický Jaroslav: Noc na Karlštejně

  Wilde Oscar: Obraz Doriana Graye (Dobrovský 2013)

   

  SVĚTOVÁ LITERATURA 20. A 21. STOLETÍ

  Doyle Arthur Conan: Pes baskervilský (Dobrovský 2014)

  Eco Umberto: Jméno růže (Český klub 2000)

  Franková Anne: Deník

  Fitzgerald Francis Scott: Velký Gatsby (Odeon 2013)

  Hemingway Ernest: Stařec a moře (Euromedia 2015)

  Christiane F.: My děti ze stanice ZOO

  Kafka Franz: Proměna

  Moravia Alberto: Horalka (Akademia 2007)

  Orwell George: 1984 (ProArt 2015)

  Remarque Erich Maria: Na západní frontě klid (Rudé právo 1964)

  Rolland Romain: Petr a Lucie (Český klub 2000)

  Saint-Exupery Antoine: Malý princ (Albatros 1977)

  Shaw George Bernard: Pygmalion (Artur 2013)

  Solženicyn Alexandr: Jeden den Ivana Děnisoviče (Lidové nakladatelství 1991)

  Steinbeck John: O myších a lidech (Allpress 2013)

  Styron William: Sophiina volba (Knižní klub 2015)

   

  ČESKÁ LITERATURA 20. A 21. STOLETÍ

  Čapek Karel:  R.U.R.

  Čapek Karel: Bílá nemoc

  Čapek Karel: Válka s mloky

  Dousková Irena: Hrdý Budžes

  Dyk Viktor: Krysař

  Fuks Ladislav: Spalovač mrtvol

  Gellner František: Po nás ať přijde potopa

  Halas František: Torzo naděje

  Havel Václav: Audience

  Havlíček Jaroslav: Petrolejové lampy

  Hrabal Bohumil: Ostře sledované vlaky

  Hrabě Václav: Blues pro bláznivou holku

  Jirotka Zdeněk: Saturnin

  Kryl Karel: Kníška Karla Kryla

  Kundera Milan: Žert

  Legátová Květa: Jozova Hanule

  Lustig Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou

  Nezval Vítězslav: Edison

  Olbracht Ivan: Biblické příběhy

  Olbracht Ivan: Nikola Šuhaj loupežník

  Otčenášek Jan: Romeo, Julie a tma

  Pavel Ota: Smrt krásných srnců

  Poláček Karel: Bylo nás pět

  Seifert Jaroslav: Maminka

  Smoljak Ladislav + Svěrák Zdeněk: Dobytí severního pólu

  Škvorecký Josef: Prima sezóna

  Tučková Kateřina: Vyhnání Gerty Snirch

  Vančura Vladislav: Markéta Lazarová

  Vančura Vladislav: Rozmarné léto

  Viewegh Michal: Báječná léta pod psa

  Wolker Jiří: Těžká hodina

   

  Vysvětlivky:

  Černá barva – próza
  Modrá barva – poezie
  Zelená barva – drama

   

  KLÍČ K VÝBĚRU KNIH PRO ÚSTNÍ MATURITU

  Žák vybírá 20 literárních děl.

  Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla, světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla, světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla a česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl.

  Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 1. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

  Matematika: 1. - 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 1. díl PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-167-1)

  2) Literatura pro 1. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-116-9) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7)  – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0)  – společná učebnice pro všechny ročník

   

   Anglický jazyk

  1) Učebnice: English File Fourth Edition Pre-Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (CZ), vydání 2019, ISBN  9780194037372

  2) Pracovní sešit: English File Fourth Edition Pre-Intermediate with Answer Key, vydání 2019, ISBN  9780194037686

   

   Německý jazyk

  1) Super! 1 učebnice a pracovní sešit ( nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001063-9) – začátečníci a mírně pokročilí

  2) Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6) – středně pokročilí

   

  Ruský jazyk

  Snova Klass! 1 (A1) - balíček, ISBN 978-80-7397-292-9

   

  Chemie

  1) Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření (SPN, RNDr. Jaroslav Blažek, CSc., RNDr. Ján Fabini, ISBN 80-7235-104-4)

  2) Periodická soustava prvků

  Pozn.: Žáci si mohou zakoupit během měsíce září od žáků 2. ročníku.

   

   Zeměpis: 1. - 2. ročník

  Školní atlas (vyd. Kartografie Praha, ISBN 9788073930745)

   

   Biologie

  Biologie člověka pro gymnázia (vyd. Fortuna, ISBN 978-80-7373-128-1)

   

   Dějepis: 1. - 2. ročník

  České a světové dějiny (SPN - pedagogické nakladatelství, 2016, Petr Čornej a kol., ISBN 978-80-7235-580-8)

  Pozn.: Žáci si mohou zakoupit během měsíce září od žáků 2. ročníku.

   

   Informační a komunikační technologie: 1. - 3. ročník

  1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

  2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

   Technika administrativy: 1. - 2. ročník

  1) Písemná a elektronická komunikace (Alena Kocourková, Irena Hochová, vyd. Eduko, ISBN 978-80-88057-22-2) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

  2) Pro první ročník SPŠ je nutné zakoupení licence ATF do předmětu TEA, studentská licence lze objednat prostřednictvím školy ve dvou verzích (CD verze 190,- Kč/ks/žák, online verze 90,- Kč/ks/žák). Licence platí na jeden rok. Informace na stránkách: www.vsemideseti.cz

   

   Občanská nauka: 1. - 3. ročník

  Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015, vyd. Brno: Didaktis, 2015, ISBN 978-80-7358-243-2) Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

   Právo: 1. - 4. ročník

  Právo pro střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu nejlépe k 1. 1. 2021. Zakoupit učebnici lze na adrese https://advokat-zlinsko.cz/pravo-stredni-vyssi-odborne-skoly-ucebnice-nabidka/

   

  Speciální tělesná příprava: 1. – 4. ročník

  • jednotná sportovní ústroj (judistické modré kimono) – k dostání je v různých gramážích, velikostech a kvalitě šití, logo školy – nášivka na srdci
  • bílý judistický pásek – netýká se žáků, kteří již dosáhli jiného technického stupně v jakémkoli bojovém sportu
  • boxerské nebo fighterské rukavice
  • chrániče zubů
 • Literatura, učebnice a pomůcky pro 2. ročník SPŠ – zakoupit do zahájení školního roku

   

  Matematika: 1. - 4. ročník

  1) Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (RNDr. Milada Hudcová, Mgr. Libuše Kubičíková, nakl. Prometheus, ISBN 978-80-7196-318-9)

  2) Kalkulačka – bez grafického režimu a možnosti řešení rovnic

   

  Český jazyk a literatura

  1) Český jazyk a komunikace pro SŠ - 2. díl PS  (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-173-2)

  2) Literatura pro 2. roč. SŠ - PS (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-130-5) – nezkrácená verze

  3) Všeobecný souhrnný přehled jazyka a komunikace: Přehled středoškolského učiva českého jazyka (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-235-7) – společná učebnice pro všechny ročníky

  4) Všeobecný souhrnný přehled literatury: Odmaturuj z literatury 1 (vyd. Didaktis, ISBN 978-80-7358-016-0) – společná učebnice pro všechny ročníky

   

  Anglický jazyk

  1) Učebnice: New Headway Student´s Book, 4th ed. 2019 (Pre - Intermediate) ISBN 978-0-19-476975-4

  Pracovní  sešit: New Headway Workbook with key, 4th ed. (Pre - intermediate) ISBN 978-0-19-403768-6

  2) Učebnice: New Headway Student´s Book, 4th ed.  (Intermediate) ISBN 978-0-19-477047-7

  Pracovní sešit: New Headway Workbook, 4th ed. (Intermediate) ISBN 978-0-19-471552-2

   

  Německý jazyk

  1) Super! 1 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001063-9)

  2) Super! 2 učebnice a pracovní sešit (nakl. Hueber, ISBN 978-3-19-001064-6)

   

  Ruský jazyk

  Snova Klass! 2 (A2) – učebnice a pracovní sešit, ISBN 978-80-7397-307-0

   

  Zeměpis: 1. - 2. ročník

  Školní atlas (vyd. Kartografie Praha, ISBN 9788073930745)

   

  Dějepis: 1. - 2. ročník

  České a světové dějiny (SPN-pedagogické nakladatelství, 2016, Petr Čornej a kol., ISBN 978-80-7235-580-8)

   Pozn.: Žáci si mohou zakoupit během měsíce září od žáků 2. ročníku.

   

  Informační a komunikační technologie: 1. - 3. ročník

  1) S počítačem nejen k maturitě 1. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-354-5) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

  2) S počítačem nejen k maturitě 2. díl, 10. vydání (Pavel Navrátil , Michal Jiříček, vyd. ComputerMedia s.r.o., ISBN 978-80-7402-355-2) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná!

   

  Technika administrativy: 1. - 2. ročník

  Písemná a elektronická komunikace (Alena Kocourková, Irena Hochová, vyd.  Eduko, ISBN 978-80-88057-22-2)

  Případné zakoupení licence ATF do předmětu TEA, studentská licence lze objednat prostřednictvím školy ve dvou verzích (CD verze 190,- Kč/ks/žák, online verze 90,- Kč/ks/žák). Licence platí na jeden rok. Informace na stránkách: www.vsemideseti.cz

   

  Občanská nauka: 1. - 3. ročník

  Odmaturuj! ze společenských věd. (Aktualizováno k 1. 1. 2015. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-7358-243-2.) - Pozor: učebnice je pouze doporučená, ne povinná! 

   

  Psychologie: 2. - 3. ročník

  Základy psychlogie, sociologie (Ilona Gillernová, Jiří Buriánek, Praha, Fortuna, 2004 dotisk, ISBN 80-7168-749-9)

   

  Právo: 1. - 4. ročník

  Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, podle právního stavu k 1. 1. 2019 – žáci zakoupili v 1. ročníku

   

  Speciální tělesná příprava: 1. - 4. ročník

  • jednotná sportovní ústroj (judistické modré kimono) – k dostání je v různých gramážích, velikostech a kvalitě šití, logo školy – nášivka na srdci
  • bílý judistický pásek – netýká se žáků, kteří již dosáhli jiného technického stupně v jakémkoli bojovém sportu
  • boxerské nebo fighterské rukavice
  • chrániče zubů

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy