Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

RADY, POMOC A PREVENCE

 •                         

  Výchovný poradce

             Výchovný poradce Sokolov                        kpt. Mgr. Marta Mundilová

                 

             KontakT                                                         TEL: 234 145 784, 724 237 313,

             E-MAIL                                                              

                                                                                         

              

                                                                                                                     

  Konzultační hodiny

  Pátek 8.00 - 10.00 hod

  Jiný termín konzultace je možný po vzájemné dohodě.

   

  Zákonné vymezení

  Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

   

  Poradenská činnost

  Výchovný poradce plní především tyto konkrétní úkoly:

  1) profesní a  kariérní poradenství -                                                                                          

      věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy pro volbu povolání studentů,

  2) poskytuje individuální konzultace studentům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů,

  3) pečuje o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

  4) v případě nutnosti zprostředkovává styk s pedagogicko - psychologickou poradnou,

  5) spolupracuje  se všemi  pedagogickými pracovníky školy – učiteli, třídními učiteli a vychovateli domova mládeže.

   

   

  S čím se na mne můžete obrátit:

   

  vychovny poradce.jpg

   

  •  Nestíhám ve škole?

  • Zhoršil/a jsem se v poslední době v jednom nebo více předmětech?       

  • Měl/a jsem na základní škole uznanou specifickou poruchu učení?

  • Mám problém v komunikaci:

   • s rodiči,

   • s učitelem,

   • se spolužáky,

   • s kamarády,

   • s někým jiným?

  • Chci po skončení naší školy dál studovat?

  • Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat?

  Pokud alespoň na jednu z otázek odpovíte "ano", pak máte důvod mne navštívit anebo napsat na e-mail.

  DESATERO EFEKTIVNÍHO UČENÍ

   

   

   

          

   

   

          

  • Učit se z knihy i ze sešitu.
  • Pokud to nepochopím ani z knížky, zkusím internet (může to být vysvětleno srozumitelněji).
  • Ve škole při zápisech mít otevřenou i učebnici - mohu bezchybně opsat cizí slova a vidím, jak daleko je v lekci profesor při výkladu.
  • Při domácí přípravě:
   • Nečíst si látku pořád v duchu dokola.
   • Neučit se zpaměti jako básničku.
   • Učit se nahlas, vlastními slovy, jako bych to někomu vysvětloval.
  • Zapisovat si úkoly na příští hodinu.
  • Snažit se o úpravu sešitu, podtrhávání, zvýrazňování - máme fotografickou paměť.
  • Snažit se učit pravidelně, pokud si zvykneme na pravidelnost, snáze se přinutíme.
  • Matematiku, cizí jazyky je třeba se učit pravidelně z hodiny na hodinu, látka na sebe navazuje a není v našich silách se naučit např. tři lekce z angličtiny zpětně!
  • Když už ve škole sedím, snažím se dávat pozor, uspořím pak čas, který bych věnoval učení doma.
  • Radovat se z dobrých známek, zapamatovat si ten radostný pocit pro pozdější motivaci
 • Školní metodik prevence 

  Mgr. Pavlína Čábelková

                                                              

  Konzultační hodiny (budova )

  Úterý - 7:00 - 8:00

  Jiný termín konzultace je možný po vzájemné dohodě.

   

  Metodik prevence 

  1) vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování

  2) spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v oblasti prevence

  3) zpracovává a realizuje „Minimální preventivní program školy“

  4) řeší ve škole násilné chování, užívání návykových látek, kriminalitu, rasismus a xenofobii, apod.

   

  V naší škole budeme dodržovat pravidla

  1) Chránit slabší

  2) Pomáhat si navzájem bez vypočítavosti

  3) Respektovat odlišnost

  4) Empatie k druhým osobám

  5) Vyhledat pomoc neznamená být neschopným jedincem

  7) Konflikty řešit vždy s chladnou hlavou

  8) Umět vyslechnout názor druhého

   

  Rady pro rodiče v oblasti prevence

  - informovat se pravidelně na chování svého dítěte

  - věnovat dítěti pozornost

  - mluvit s dítětem o jeho problémech

   

  Minimální preventivní program 2019/2020

   

   

  Kontakt

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy