Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Kalendář akcí

21 říj

Vážení zákonní zástupci žáků 1. ročníků,

srdečně Vás zveme na Slavnostní složení slibu žáků naší školy, které se uskuteční dne 21. 10. 2021 od 14:00 hodin v sále Městského domu kultury (dále „MDK“) Sokolov na adrese 5. května 655, 356 01 Sokolov.

Aktuality

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

 • Školní metodik prevence 

  Mgr. Pavlína Čábelková

                                                              

  Konzultační hodiny (budova )

  Úterý - 7:00 - 8:00

  Jiný termín konzultace je možný po vzájemné dohodě.

   

  Metodik prevence 

  1) vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování

  2) spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v oblasti prevence

  3) zpracovává a realizuje „Minimální preventivní program školy“

  4) řeší ve škole násilné chování, užívání návykových látek, kriminalitu, rasismus a xenofobii, apod.

   

  V naší škole budeme dodržovat pravidla

  1) Chránit slabší

  2) Pomáhat si navzájem bez vypočítavosti

  3) Respektovat odlišnost

  4) Empatie k druhým osobám

  5) Vyhledat pomoc neznamená být neschopným jedincem

  7) Konflikty řešit vždy s chladnou hlavou

  8) Umět vyslechnout názor druhého

   

  Rady pro rodiče v oblasti prevence

  - informovat se pravidelně na chování svého dítěte

  - věnovat dítěti pozornost

  - mluvit s dítětem o jeho problémech

   

  Minimální preventivní program 2019/2020

   

   

  Kontakt

Galerie

Podívejte se na nejnovější fotky ze školních akcí v naší galerii...

Další fotky z akcí školy