Ode dne 24. května 2021 se ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze zahajuje výuka žáků 1. až 3. ročníku SPŠ prezenční formou.

Žákům SPŠ v prezenční formě studia se ukládá dodržovat opatření MZ ČR zejména ve vztahu používání ochranných prostředků dýchacích cest a ve vztahu k testování dodržet podmínky pro účast na vzdělávání viz Režimová opatření v průběhu konání prezenční výuky středoškolského odborného studia v období od 24. května 2021 pro pracoviště Sokolov.