Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Informace k zahájení studia 1. ročníku VOŠ

        Praha 10. srpna 2017

 

INFORMACE

PRO STUDENTY VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

K ZAHÁJENÍ STUDIA I. ROČNÍKU V ZIMNÍM OBDOBÍ

ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 

Zahájení studia

 • Oficiální zahájení studia a zápis do 1. ročníku Vyššího odborného vzdělávání  se  uskuteční v aule školské budovy  dne  18. září  2017 v 09.00 hodin pro všechny studijní skupiny 1 A, 1 B, 1 C a 1 D

- prezence v čase 08:30 - 08:50 hodin (vyžadujeme dochvilnost)

- ústroj - vhodný oděv bez triček a kraťasů !!!

 • Ubytování:

  -  je žadatelům v termínech soustředění zajištěno podle kapacitních možností v ubytovacích zařízeních školy bezplatně (týká se pouze studentů, kteří budou mít souhlas se studiem od ředitele s personální pravomocí),

 - studenti oboru bezpečnostně právní činnost, kteří budou v termínech soustředění ubytováni ve škole, se mohou ubytovat dne 18. září 2017 v době od 07.00 do 08.30 na ubytovně U1, popř. již v neděli 17. září 2017 večer (v tomto případě však musí tuto skutečnost nahlásit nejpozději do středy 13. září 2017 na tel. 845420 - p. Jeřábek)

-  studenti oboru přípravné trestní řízení, kteří budou v  termínech soustředění ubytováni ve škole, se mohou  ubytovat dne 18. září 2017 v době od 07.00 do 08.30 na ubytovně U2, popř. již v neděli 17. září 2017 večer (v tomto případě však musí tuto skutečnost nahlásit nejpozději do středy 13. září 2017 na tel. 845454 - p. Malina)

 • Stravování:

  -  bude škola poskytovat pouze za úhradu,

  -  v den nástupu nebude stravování zajištěno,

 -  na další dny je možné zakoupit stravenky v jídelně školy.

 • Parkování:

  -  do areálu školy není povolen vjezd a ani parkování soukromých vozidel studentů 

 • Studenti si přinesou:

-  1x foto (3,5 x 4 cm) na výkaz o studiu (mimorezortní studenti 2x foto)

           -  studijní materiály pro jednotlivé vyučovací předměty podle seznamu.

            -   oznámení ředitele s personální pravomocí o vyslání ke studiu vyššího odborného vzdělávání (pokud student nebude mít souhlas ředitele se studiem, hradí si školné ve výši 500,- Kč/školní rok - viz školní řád, u civilních studentů školné ve výši 3000,- Kč)

 

 • Pozn.:

  -  studenti, kteří v rámci základní odborné přípravy /od roku 2007/, případně

     samostatného kurzu, absolvovali již kurz transakční analýzy, mají možnost

     si požádat první týden studia o jeho uznání a nemusí se pak zúčastnit jeho

     výuky (nutno však absolvování doložit)

Seznam odborné literatury,

kterou si každý student zajistí na první soustředění

konané v měsíci září 2017

 • Anglický jazyk + konverzace v AJ:

Základní povinná literatura pro 1. ročník:

 • Liz and John Soars. New Headway Elementary, SB, the 3rd edition, OXFORD University Press, EAN: 0 - 19 - 471509 - 4, 2006 (eventuelně novější reedice)
 • Liz and John Soars. Sylvia Wheeldon. New Headway Elementary - Pracovní sešit (WB.) the 3rd edition, OXFORD University Press,
  EAN: 978 - 0 - 19 - 471510 - 2, 2006 (eventuelně novější reedice)

Rozšiřující doporučená literatura pro dobrovolné samostudium:

 • KOLLMANNOVÁ, L.: Angličtina nejen pro samouky, Praha: LEDA, 2005, ISBN 80-7335-058-0
 • PETERS, S.., GRÁF, T.: Time To Talk, 1. díl, Praha: Polyglot, s.r.o. 2007, ISBN 80-86195-12-0

Podpora studia:

 • Aktuální textové zdroje s probíranou tematikou (časopisy, např. Gate, Hello)
 • Internet
 • Poslechové materiály na úrovni A1

 

 • Ruský jazyk + konverzace v RJ:

 

 • NEKOLOVÁ, V a kol.  Ruština nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2002
 • ČÁRA,V. a kol.: Ruská mluvnice pro střední školy. Praha: SPN, 1996.

nebo

BALCAR, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999.

                  

 •  Německý jazyk + konverzace v NJ:

 

 • HÖPPNEROVÁ  V.: Němčina pro jazykové školy - 1. díl, nakladatelství FRAUS 2010.
 • SCHMIDT, J.: Němčina pro policejní praxi. nakladatelství Scientia, 2000.

 Pozn.: student si zajistí odbornou literaturu pouze pro ten cizí jazyk, který bude konkrétně studovat !!!

 

 •  Právo:

 

 • Trestní zákoník - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).
 • Trestní řád - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).
 • Zákon o přestupcích - úplné aktuální znění (ÚZ, nakladatelství Sagit).

 

 •  Sociologie:       (jeden z uvedených titulů)

 

 • HAVLÍK, R.: Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 1997.
 • JANDOUREK, J.: Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
 • SEKOT, A.: Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2004.

Nadcházející události

Žádné události

Kalendář

červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Aktuality

Dne 8. června 2018 proběhlo v sále vzdělávacího centra slavnostní vyřazení absolventů 9. běhu Vyšší policejní školy. Slavnostní akce se zúčastnili náměstek ředitele Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy [...]
Děkovný dopis ze Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu Níže uvedený dopis jednoho z německých studentů z kurzu českého jazyka pro příslušníky celní správy ze Saska a Bavorska, [...]
        V areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze probíhá od 15. května 2018 závěrečná etapa kompletní rekonstrukce venkovních teplovodních rozvodů, jejímž cílem je obnova připojení ubytovny [...]
V týdnu od 25. 5. – 1. 6. 2018 jsme se konečně dočkali. Kurz sportu a pobytu v přírodě představoval pro třídu 1. C druhou společnou oficiální akci. Vše začalo 25. 5. 2018 v Chomutově na nádraží. Všichni plni [...]
Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 se konal Kurz sportu a pobytu v přírodě třídy 1. B.  Kurz byl zaměřen převážně na cyklistiku. V dopoledních a odpoledních hodinách jsme se seznamovali s krásnými cyklistickými [...]
7. června se naši žáci zúčastnili 6. ročníku odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Naši školu reprezentovali 3 žáci [...]

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze