Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Fotogalerie a akce školy

Na této stránce si můžete přečíst články z akcí aktuálně pořádaných školou.

Slavnostní zakončení školního roku 2018/2019

10. červenec 2019

Poslední školní den se pro žáky naší školy nenesl jen v duchu rozdávání vysvědčení, ale konalo se i závěrečné ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Všichni žáci a učitelé se sešli ve Vzdělávacím centru, kde si vyslechli proslovy ředitele školy plk. Ing. Zdeňka Jedličky a zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání plk. Mgr. Radka Marcína. Následovalo udělování plaket ředitele školy. Žáci byli oceněni za výsledky ve vzdělávacím procesu, za mimoškolní aktivity v oblasti uměleckých, kulturních a žurnalistických soutěží a za významnou reprezentaci školy v oblasti sportu. V rámci slavnostního zakončení školního roku byl vyhlášen i vítěz druhého ročníku volby Žáka roku, kterou organizuje redakce školního...

Sportovní den žáků SPŠ

10. červenec 2019

V úterý 25. června 2019 se konal sportovní den žáků SPŠ. Ve spolupráci se Sportovním klubem policejní školy si naši učitelé připravili hned několik stanovišť, kde si žáci 2. a 3. ročníků vyzkoušeli své sportovní dovednosti. Během slunečného dopoledne si žáci mohli zahrát softbal, malou kopanou, petanque a florbal. Dále pro ně byly připraveny základy sebeobrany, kondiční přípravy, pochod okolím Prahy na 20km a výběh či kros okolím Rokytky. Adéla Valentová  

Okresní dopravní soutěž

9. červenec 2019

V letošním roce byla naše škola požádána ředitelkou Domova dětí a mládeže Sokolov o pomoc při organizaci okresního kola v cyklistice pro základní školy v okrese. Žáci naší třídy v den soutěže představovali figuranty zraněné v silničním provozu, kdy soutěžící měli za úkol definovat zranění, navrhnout a poskytnout účinnou první pomoc. Na dalším stanovišti soutěžící jízdou na kole předváděli dovednosti v jízdě a absolvovali vědomostní testy. V průběhu jízd bylo posuzováno dodržování pravidel silničního provozu. Zde naši žáci pomáhali zkušebním komisařům anebo přímo obsluhovali konkrétní stanoviště pro konkrétní úlohy. Akce se zúčastnilo asi 12 tříd v okrese Sokolov. Vítězem okresní soutěže byl v podstatě každý zúčastněný, protože se zábavnou...

Workshop, zaměřený na kriminalitu a potírání kriminality v Karlovarském kraji

9. červenec 2019

OSPVS na základě spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Karlovy Vary uspořádal v rámci plánu akcí dne 9.5.2019 Workshop, zaměřený na kriminalitu a potírání kriminality v Karlovarském kraji. Danou problematiku uvedli dva komisaři služby kriminální policie Krajského ředitelství Karlovy Vary, kteří svou přednášku doplnili příběhem z praxe a na závěr dali možnost pokládat dotazy jednotlivými žáky. Workshop, ačkoliv trval necelé dvě hodiny, měl u žáků velký úspěch a pokládání otázek nebralo konce. Právě těmito workshopy se snažíme žákům předvést, že pro řádně provedenou praxi je nezbytně nutná zvládnutá teorie a je tudíž na každém, jak velkým odborníkem v praxi bude. Tuto konkrétní spolupráci hodlá OSPVS i...

Střelecká soutěž ze vzduchové pušky 10 x 10 metrů o pohár ředitele VPŠ a SPŠ MV v Praze

9. červenec 2019

Vyvrcholením činnosti střeleckého kroužku u OSPVS byla ve spolupráci s UNITOP ČR a ISŠTE Sokolov připravena soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky na 10 metrů, které se zúčastnili žáci prvních ročníků obou škol, jak naší, tak ISŠTE Sokolov. Byla přihlášena smíšená pětičlenná družstva, kdy kategoriemi soutěže byla soutěž jednotlivců a smíšených družstev. Žáků se celkem přihlásilo 50. 25 z OSPVS a 25 z ISŠTE. Pedagogických pracovníků se zúčastnilo 24. V průběhu soutěže byla na střelnici vybudována další stanoviště, kde si soutěžící mohli vyzkoušet střelbu a manipulaci se vzduchovou pistolí, střelbu na zábavné terče, střelbu z laserové střelnice a dále všichni měli možnost opéct si...

Ze sněmovny za plejtvákem

17. červen 2019

Na dvě zajímavá místa zavítali žáci 1. A v rámci exkurzního dne 11. 6. 2019. Nejdříve navštívili budovu Poslanecké sněmovny, kde si prohlédli významné prostory Sněmovny jako předsálí, hlavní zasedací sál s poslaneckými lavicemi i galerii hostů. Prohlídku doplnil odborný výklad zaměřený na funkci a činnosti Poslanecké sněmovny a na historii českého parlamentarismu. Po procházce prosluněnými uličkami Malé Strany a Starého Města pak žáci dorazili do budovy Národního muzea.  Zde zhlédli Česko – slovenskou výstavu představující dějiny společného státu Čechů a Slováků a prošli se nově zrekonstruovanými prostorami Muzea. Největší obdiv pak vzbudila obrovská kostra plejtváka myšoka, zavěšená v hlavním sále. Mgr. Lenka...

Slavnostní vyřazení absolventů vyšší policejní školy

13. červen 2019

Po náročném období absolutorií se ve čtvrtek 6. června 2019 tradičně konalo slavnostní vyřazení studujících vyšší policejní školy. Ve vzdělávacím centru se absolventi setkali se svými učiteli a rodinnými příslušníky, aby slavnostně ukončili vyšší odborné vzdělání a obdrželi diplomy a vyznamenání. Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchů v budoucím profesním i soukromém životě. Adéla Valentová    

Den s Policií ČR v Karlovarském kraji

11. červen 2019

Letos poprvé byla naší škole na základě spolupráce nabídnuta možnost prezentovat se na „Dni s Policií ČR“, který každoročně pořádá Krajské ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje. V tomto roce byl hostitelem „Dne s Policií ČR“ Územní odbor Cheb. Pro pořádání akce dne 8. 6. 2019 byl vybrán překrásný sportovní areál chebské městské části „Krajinka“. Zde měly jednotlivé policejní útvary vyčleněn svůj prostor, kdy cílem bylo představit veřejnosti to nejlepší, co Policie ČR v kraji provozuje, a současně byl dán prostor k prezentaci i partnerům. Těmito byla například Policie Spolkové republiky Německo, konkrétně Policie Horní Franky, BESIP, Zdravotní pojišťovna MV ČR, město Cheb a další. Také...

Projektový den s chemií

11. červen 2019

U příležitosti 150. výročí periodické soustavy prvků proběhl v pátek 7. 6. 2019 chemický projektový den pro žáky 1. ročníku.  Vybraní žáci prezentovali své práce na minikonferenci, kde si mohli vyzkoušet, jaké to je mluvit před širokým publikem. Se ctí se této úlohy zhostili Petra Tichá (1. A), Vojtěch Hrstka (1. A), Adam Pavlica (1. A), Barbora Kratochvílová (1. B) a Šimon Forman (1. C). V průběhu dopoledne pak proběhly chemické dílničky, kde si žáci mohli vyzkoušet jednoduché chemické pokusy, doplnit „slepou“ periodickou tabulku, popasovat se s chemickým kvízem nebo odebrat daktyloskopické stopy. Po celou dobu naše prváky na jednotlivá stanoviště zodpovědně provázeli...

Sportovní úspěchy našich žáků

11. červen 2019

Mistrovství Evropy karate Mistrovství Evropy karate JKA hostila Kadaň, síly změřili reprezentanti 19 zemí. Konkrétně z Anglie, Arménie, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Dánska, Irska, Izraele, Litvy, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Rumunska, Ruska, Skotska, Slovinska a Srbska. Naši školu reprezentovali hned dva sportovci, a to Ondřej Bosák z 1. B a Kristýna Tesařová z 2. B. Ondřej Bosák se stal v 16 letech po urputných bojích mistrem Evropy v kumite a Kristýnka mistryní Evropy v kata. Oba dosáhli zatím nejvyššího sportovního úspěchu v dorostenecké a juniorské kategorii. Děkujeme a přejeme další úspěchy.   Přebor Prahy v atletice Dne...

Den BESIP

22. květen 2019

V pondělí 13. května vyrazil školní autobus se žáky SPŠ na akci Den BESIP do Jaselské kasárny ve Staré Boleslavi. Bohatý program nabízel nahlédnutí do různých motorových prostředků a práce všech složek integrovaného záchranného systému. Návštěvníci si mohli sednout do policejních aut, prohlédnout si vybavení záchranářských vozů nebo prozkoumat techniku využívanou Armádou ČR. Naši žáci se účastnili nejen jako návštěvníci, ale byli také součástí programu. Pod vedením pplk. Mgr. Josefa Černého žáci kroužku policejní taktiky předvedli dvě ukázky policejního zásahu. Pokud jste ze školy a chcete se o kroužku dozvědět více, těšte se na příští číslo našeho školního časopisu ,,Ozvěny...

Jak vypadá první linie na obvodním oddělení?

10. květen 2019

V den druhého kola přijímacích zkoušek, tj. 15.4.2019, jsme i my byli v tzv. první linii, a to na Obvodním oddělení Policie ČR v Sokolově, kde jsme se seznamovali s náročnou prací příslušníků Policie ČR, odpovědných za bezpečnost na území města Sokolova. Byl nám vysvětlen způsob výkonu služby, byla nám představena výstroj a výzbroj hlídkujících a zasahujících příslušníků a bylo nám i umožněno si tuto výstroj vyzkoušet. Jak jsme na místě poznali, jedná se o náročnou práci, která vyžaduje dokonalou znalost nejen území města, ale i postupů v jednotlivých situacích, ve kterých se příslušníci během služby octnou. Také jsme si...

Skvělý úspěch v matematice

10. květen 2019

Vynikajícího výsledku v celostátním kole matematické soutěže žáků SOŠ dosáhl žák naší školy Lukas Ernst z 2. A, který v kategorii V. (2. ročník středních škol) obsadil fantastické 3. místo. Krásného výsledku dosáhl i Adam Pavlica z 1. A v kategorii IV. (1. ročník středních škol), který obsadil 32. místo, což je bezesporu příslib do budoucna. Velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci školy!

Světová soutěž v karate

10. květen 2019

Dne 3. 5. - 5. 5. 2019 probíhala světová soutěž v karate K1 Jouth League v Limassolu (CYP). Naši republiku a samozřejmě školu reprezentoval Ondřej Bosák ze třídy 1. B. Soutěže se účastnilo přes 1500 závodníku z 25 zemí. Ondřej měl ve své kategorii junioři (+76kg ) 40 závodníků. Obsadil skvělé 7. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. pplk. Mgr. Kristina Bosáková

Kutnohorští havíři

10. květen 2019

Jako středověcí havíři si připadali žáci 1. A a 1. B poté, co v plátěné bílé haleně, tzv. perkytli, s helmou a svítilnou sestoupali do hloubky 30 metrů a prošli si část důlní šachty. Návštěva středověkého dolu na Hrádku byla součástí historické exkurze Za památkami Kutné Hory, která se uskutečnila dne 23. 4. 2019. Žáci si dále prohlédli unikátní kostnici umístěnou v hřbitovní kapli kostela Všech svatých v Sedlci a navštívili i gotický chrám svaté Barbory, jenž se stal symbolem Kutné Hory, města zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Search

Menu

© 2018 VPŠ a SPŠ MV v Praze