Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze

Den otevřených dveří 1. prosince 2018

    V naší škole právě proběhla tradiční akce, a to den otevřených dveří, jediný den v roce, kdy se škola otevírá široké veřejnosti. Letošní den otevřených dveří se konal uplynulou sobotu, 1. prosince 2018. V devět hodin dopoledne se otevřela brána školy a davy nedočkavých návštěvníků byly vpuštěny do areálu. Ve venkovních prostorách byly pro návštěvníky připraveny ukázky techniky a vybavení služby cizinecké policie, služby dopravní policie, poříčního oddělení, k vidění byla činnost služebních kynologů s jejich čtyřnohými kamarády a dění ve škole sledovali policisté z hřbetů policejních koní. K vidění měl být i vrtulník z Letecké služby Policie ČR, který však díky nevlídnému počasí a špatné viditelnosti nemohl přiletět. Žáci 3. ročníku v rámci kroužku Taktická příprava ukázali velmi akční modelovou situaci zásahové jednotky.

    To, kvůli čemu se do školy přišlo podívat rekordních 1300  návštěvníků, se odehrávalo hlavně ve výukových prostorách školy. Otevřeny byly kmenové, jazykové, počítačové a specializované učebny a tělocvična, ve kterých pedagogičtí pracovníci podávali zájemcům  informace o obsahu vzdělávání v jednotlivých předmětech a odpovídali na dotazy. Návštěvníci školy také mohli nahlédnout do redakce školního časopisu ,,Ozvěny z Hrdlořez“ a odnést si nejnovější číslo. Nečekaný zájem byl zejména o informační besedy, které se odehrávaly v aule. Přestože začátek první besedy byl plánován na půl desátou, pro obrovský zájem a předčasné zaplnění auly musela být první beseda zahájena o čtvrt hodiny dříve. Místo tří plánovaných besed nakonec proběhlo besed pět. Účastníkům besed byla představena škola, byly jim podány informace o průběhu přijímacího řízení, o možnostech internátu školy a poté byl dán prostor otázkám zájemců. Mezi nejčastěji kladené dotazy patřily podmínky přijetí ke studiu, počet přijímaných uchazečů, možná uplatnění absolventů vzdělávání, možnosti ubytování a stravování. Návštěvníci školy měli možnost prohlédnout si rovněž školní jídelnu a ubytovací prostory internátu.

    V poledne bylo možno spokojeně konstatovat, že den otevřených dveří proběhl bez komplikací a úspěšně, a to i přesto, že počet návštěvníků školy byl opět vyšší, než v loňském roce. Za předvedené ukázky doprovázející den otevřených dveří patří obrovský dík všem policistům, kteří se na nich podíleli. Poděkování patří rovněž všem pracovníkům školy i žákům střední školy, kteří se dne otevřených dveří aktivně účastnili.  Nyní již jen zbývá čekat na  přihlášky uchazečů o střední vzdělávání s maturitní zkouškou a doufat, že přijímací zkoušky dopadnou stejně bezproblémově.