Dne 21. února 2018 navštívil naší školu předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Koten a poslanec Jiří Kohoutek se svými asistenty. Návštěvy se účastnili i zástupci Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra České republiky, ředitel JUDr. Petr Novák a vrchní ministerský rada Mgr. Bc. Václav Jarý. Delegaci, doprovázené ředitelem školy a jeho zástupci, bylo umožněno nahlédnout do výuky vyššího odborného studia, středního odborného vzdělávání a několika kurzů cizích jazyků. Samozřejmostí byla prohlídka výukových prostor a areálu školy.