Dne 28. února 2018 od 10.00 proběhla v aule školy přednáška na téma „Trestní odpovědnost dětí a mládeže“.  Přednášku vedla lektorka kpt. Mgr. Jindra Cestrová, pracovnice SKPV Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Přednáška byla určena pro žáky tříd 2.A,2.B,2.C, avšak  se zájmem si ji vyslechli  i přítomní učitelé. Téma bylo opravdu zajímavé, poutavě doplněné příklady z praxe.  Lektoři museli odpovídat na spoustu otázek, které jim kladli žáci.