Naše škola se zapojila do mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. O správné řešení 24 netypických matematických úloh se pokusilo 15 účastníků v kategorii Junior (1. a 2. ročník).

Nejlepší řešitelé Matematického klokana 2018 z naší školy jsou:

  1. Lukas Ernst, 1.A (74 bodů)
  2. Michal Martínek, 1.A (65 bodů)
  3. Sebastian Leo Hampala, 1.C (51 bodů)

Nejlepším gratulujeme a všem zúčastněným patří dík za snahu a aktivitu.