Dne 28. března 2018 se na naší škole konalo slavnostní shromáždění při příležitosti dne narození Jana Ámose Komenského, které je spjato s tradiční oslavou Dne učitelů. Na oslavu byli pozváni významní hosté z řad policie ČR a ministerstva vnitra. Vedení školy udělilo vybraným pracovníkům a externistům medaile „Za rozvoj školy“ a „Za věrnost“.