Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů připravilo pro žáky 1. a 2. ročníku SPŠ na 4. duben 2018 poznávací zájezd do Drážďan. Nejdříve jsme si prohlédli nejvýznamnější památky Starého Města, pak jsme měli zamluvenou prohlídku stálé výstavy "Člověk jako dobrodružství" v Muzeu hygieny. Expozici jsme prozkoumali nejen s pomocí klasických exponátů, ale i četných mediálních a interaktivních stanovišť. Čas zbyl i na procvičování němčiny např. při nakupování.