Dne 3. září 2018 již tradičně proběhlo na naší škole slavnostní zahájení školního roku ve velkém sále vzdělávacího centra. Vyvrcholením byl „Slib žáka“, který skládali žáci 1. ročníku školy. Letos poprvé se zahájení zúčastnili i žáci nově otevřené pobočky školy v Sokolově. V závěru ředitel školy plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal Ph.D., MBA ocenil udělením čestných medailí vybrané hosty: Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, Mgr. Pavla Januse, ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, JUDr. Petra Nováka, ředitele odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV a Dominika Novotného, žáka 3. C. Ředitel školy ocenil i „Žáka roku 2017/2018 školy“ Romana Adámka (2.A).