Tradiční setkání při příležitosti oslav Dne učitelů 28. března vyšlo tento rok na čtvrtek. Všichni učitelé i nepedagogičtí pracovníci školy se sešli ve vzdělávacím centru. Slavnostní setkání zahájil pplk. Mgr. Miroslav Malušek, Ph.D., který pozval na podium ředitele školy plk. Ing. Zdeňka Jedličku. Pan ředitel  mimo jiné připomněl významnost role pedagogů i úskalí jejich práce napříč všemi stupni vzdělávání. Následovaly proslovy zástupců ředitele pro jazykové a další vzdělávání pana PhDr. Jaroslava Šarocha, Ph.D. a zástupce ředitele pro vzdělávání a výchovu plk. Mgr. Radka Marcína, který představil mimoškolní aktivity žáků SPŠ a připravil překvapení ve formě zábavného videa. Na závěr ředitel školy udělil několik medailí a ocenění. 


{phocagallery view=switchimage|basicimageid=640|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=641|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=642|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=643|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=644|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=645|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=646|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}