Každoročně se k nám na školu hlásí velmi mnoho uchazečů. Letos se přijímací řízení konalo v pátek 12. 4. a v pondělí 15. 4. 2019. Přihlásilo se přes 500 žáků. U vstupní brány je vítali naši tělocvikáři, kteří je nasměrovali do vzdělávacího centra, kde probíhala prezence. Po předložení pozvánky k přijímacímu řízení a dokladu totožnosti dostali lísteček se třídou a přiděleným číslem. Dle čísla tříd byli usazeni do příslušné řady v sále a přiděleni vyučujícím.

Po zahájení si vyučující své uchazeče odvedli do tříd, kde žáci vypracovali testy státní části přijímacího řízení zadané Cermatem. Odpoledne naše uchazeče čekala školní část přijímacího řízení – testy fyzické zdatnosti. Prvním stanovištěm byla spodní tělocvična, kde se uchazeči snažili zaběhnout člunkový běh v tom nejlepším možném čase. Poté si je vyučující odvedli do horní tělocvičny, kde se konal test motorických schopností.

Tím tento náročný den pro uchazeče i zaměstnance školy končil. Teď už jen držíme palce uchazečům a těšíme se na naše nové žáky ve školním roce 2019/2020.


{phocagallery view=switchimage|basicimageid=672|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=673|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=674|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=675|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=676|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=677|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}

{phocagallery view=switchimage|basicimageid=678|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}