Letos poprvé byla naší škole na základě spolupráce nabídnuta možnost prezentovat se na „Dni s Policií ČR“, který každoročně pořádá Krajské ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje. V tomto roce byl hostitelem „Dne s Policií ČR“ Územní odbor Cheb. Pro pořádání akce dne 8. 6. 2019 byl vybrán překrásný sportovní areál chebské městské části „Krajinka“. Zde měly jednotlivé policejní útvary vyčleněn svůj prostor, kdy cílem bylo představit veřejnosti to nejlepší, co Policie ČR v kraji provozuje, a současně byl dán prostor k prezentaci i partnerům. Těmito byla například Policie Spolkové republiky Německo, konkrétně Policie Horní Franky, BESIP, Zdravotní pojišťovna MV ČR, město Cheb a další. Také náš Odbor středního policejního vzdělávání Sokolov dostal místo na zřízení prezentačního stánku, ve kterém jsme informovali veřejnost o možnosti studia na naší škole. Další dotazy k naší škole vyřizovali vedoucí odboru a přítomní žáci prvního ročníku našeho odboru. Ti se pak zapojili také osobně do ukázky nasazení služebních koní jako donucovacího prostředku proti davu. Naši žáci představovali demonstranty, proti kterým policejní jízda zasahuje. Byla to zajímavá zkušenost a přítomnou veřejností byli žáci oceněni za odvahu stoupnout si proti zakročujícím koním. Akce začala ve 14 hodin a konec byl v 18 hodin, kdy areál opustil služební vrtulník, simulující eskortu právě zadrženého nebezpečného pachatele zásahovou jednotkou. Akce se zúčastnila veřejnost Karlovarského kraje, rodinní příslušníci zaměstnanců Policie ČR, jakož i zahraniční hosté především z Německa. Účast naší školy byla vidět nejen díky propagačnímu stánku, ale i díky aktivnímu přístupu žáků, kteří propagovali školu i mimo stánek školy jak vystupováním, tak i předávanými propagačními materiály školy.

Bc. Luděk Skokan (koordinační pracovník OSPVS)