Vyvrcholením činnosti střeleckého kroužku u OSPVS byla ve spolupráci s UNITOP ČR a ISŠTE Sokolov připravena soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky na 10 metrů, které se zúčastnili žáci prvních ročníků obou škol, jak naší, tak ISŠTE Sokolov. Byla přihlášena smíšená pětičlenná družstva, kdy kategoriemi soutěže byla soutěž jednotlivců a smíšených družstev. Žáků se celkem přihlásilo 50. 25 z OSPVS a 25 z ISŠTE. Pedagogických pracovníků se zúčastnilo 24. V průběhu soutěže byla na střelnici vybudována další stanoviště, kde si soutěžící mohli vyzkoušet střelbu a manipulaci se vzduchovou pistolí, střelbu na zábavné terče, střelbu z laserové střelnice a dále všichni měli možnost opéct si uzeniny, které zajistila ISŠTE Sokolov . Soutěž probíhala od 12:00 do 16:00 hodin, kdy další kategorií vedle žáků byla kategorie soutěže smíšených družstev pedagogických a nepedagogických pracovníků obou škol. Soutěž žáků v jednotlivcích na prvních třech místech vyhráli žáci 1D (1. místo Michaela Hudská, 2. místo Jakub Vrbický a 3. místo Karolína Sochnová). V soutěži družstev žáků obsadila škola první dvě místa a třetí místo obsadilo družstvo žáků ISŠTE Sokolov. Odbor současně postavil družstvo pedagogických pracovníků, které tuto soutěž ve své kategorii také vyhrálo. Dekorace a vyhodnocení soutěže se jako host zúčastnil vedoucí Územního odboru Sokolov plk. Mgr. Karel Stodola, který na konci soutěže předal absolutní vítězce Michaele Hudské formálně do držení putovní pohár ředitele VPŠ a SPŠ MV v Praze pro rok 2019/2020. Předáním poháru a fotografováním vítězů začala volná zábava, kdy bylo možné grilovat a na ohni opékat nakládaná masa a uzeniny a za doprovodu country hudby si na střelnici pod slunečníky užít odpoledne diskusí o celé soutěži. Všem se tato soutěž moc líbila a všichni se těší na její opakování příští rok. Fotografie soutěže pořídila fotografka školy Adéla Valentová, DiS..

Zpracoval Bc. Luděk Skokan