OSPVS na základě spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Karlovy Vary uspořádal v rámci plánu akcí dne 9.5.2019 Workshop, zaměřený na kriminalitu a potírání kriminality v Karlovarském kraji. Danou problematiku uvedli dva komisaři služby kriminální policie Krajského ředitelství Karlovy Vary, kteří svou přednášku doplnili příběhem z praxe a na závěr dali možnost pokládat dotazy jednotlivými žáky. Workshop, ačkoliv trval necelé dvě hodiny, měl u žáků velký úspěch a pokládání otázek nebralo konce. Právě těmito workshopy se snažíme žákům předvést, že pro řádně provedenou praxi je nezbytně nutná zvládnutá teorie a je tudíž na každém, jak velkým odborníkem v praxi bude. Tuto konkrétní spolupráci hodlá OSPVS i nadále prohlubovat, poněvadž se jeví jako žádoucí, kdy si žáci svými dotazy mohou prohlubovat své teoretické znalosti.

Zpracovala: Bc. Soňa Šulcová