V letošním roce byla naše škola požádána ředitelkou Domova dětí a mládeže Sokolov o pomoc při organizaci okresního kola v cyklistice pro základní školy v okrese. Žáci naší třídy v den soutěže představovali figuranty zraněné v silničním provozu, kdy soutěžící měli za úkol definovat zranění, navrhnout a poskytnout účinnou první pomoc. Na dalším stanovišti soutěžící jízdou na kole předváděli dovednosti v jízdě a absolvovali vědomostní testy. V průběhu jízd bylo posuzováno dodržování pravidel silničního provozu. Zde naši žáci pomáhali zkušebním komisařům anebo přímo obsluhovali konkrétní stanoviště pro konkrétní úlohy. Akce se zúčastnilo asi 12 tříd v okrese Sokolov. Vítězem okresní soutěže byl v podstatě každý zúčastněný, protože se zábavnou formou dozvěděl užitečné a praktické informace. Zapojení našich žáků bylo velmi oceněno nejen pořadatelkou okresní soutěže, ale i zúčastněnými školami. Pro příští rok si paní ředitelka naše žáky pro velký zájem předem objednala. Spolupráce naší školy a Domu dětí a mládeže je právě tou aktivitou, která jak aktivně, tak pasivně posiluje stav bezpečnosti v okrese Sokolov.

Zpracovala: Bc. Soňa Šulcová