Vybraní žáci maturitního ročníku Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze se dne 5. března 2020 zúčastnili plánované návštěvy Oddělení soudního lékařství a toxikologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Při naší cestě na patologii jsme měli možnost zastavit se na Oddělení kriminalistické techniky při územním odboru Mělník, kde nám byla představena jedna z nejmodernějších budov Policie ČR, včetně veškeré techniky potřebné k vyhledávání a zajišťování kriminalistických stop na místě trestných činů. Nechyběla ani prohlídka speciálního vozu právě pro tyto účely.
V poledních hodinách jsme dorazili na oddělení soudního lékařství, kde nás čekalo převlečení do krásných zelených hábitů jako prevence proti zašpinění a zdravotní pitva komentovaná samotnou paní primářkou.

Martin Dymák, 4. A