Každý rok v průběhu ledna a začátkem února probíhají lyžařské kurzy druhých ročníků střední policejní školy. Redaktoři školního časopisu „Ozvěny z Hrdlořez“ vám v následujících článcích zprostředkovali své zážitky.

Byla to jízda...

Tento týden plný zážitků jsme započali v našich milovaných Kryštofových Hamrech, kde o nás je vždycky dobře postaráno. Žádný večer se neobešel bez nanuků od našich milých správcových. Na Klínovci a jeho několika sjezdovkách, které byly zrovna sjízdné, nám to všem svištělo. Na Božím Daru většina z nás poprvé zkusila běžky, ale statečně jsme se s tím poprali a po první hromadné srážce jsme se naučili i brzdit. Týden utekl asi tak rychle, jako roztál skoro všechen sníh kolem nás. Všichni jsme se vraceli plni dojmů, a to i díky našim báječným pánům učitelům Luďku Moravcovi, Janu Stejskalovi, Janu Bělohlávkovi a Miroslavu Maluškovi, bez kterých bychom si kurz neužili. A velké díky patří i paní vychovatelce Ester Káchové, která po večerce hlídala noční klid na celé chatě. Na zimní časy strávené v Hamrech budeme vzpomínat rádi.

Petra Tichá, 2. A

Zběsilá jízda

V brzkých ranních hodinách se třída 2. C dne 20. 1. vydala na dlouhou cestu do výcvikového střediska v Kryštofových Hamrech. Většina z nás díky množství zavazadel vypadala spíše, jako kdybychom jeli na měsíc než na 5 dní. Autobus byl doopravdy plný k prasknutí.
Po příjezdu jsme rychle vybalili a brzy stáli na svahu s cílem rozdělit se do jízdních skupin dle dovedností. Lyžování vždy probíhalo v ranních hodinách. Sněhu bylo dost, což nás překvapilo, a ani nás nepostihl žádný vážný úraz, a to že pádů bylo mnoho. Pádům se nevyhnuli ani učitelé. Dokonce jsme vyrazili i na běžky, ale mimo sjezdovky moc sněhu nebylo, a tak se většina obávala víc o své běžky než o sebe. Běžky si jely, jak chtěly, nakonec to byla velká zábava.
Nedostatek sněhu jsme kompenzovali různými výlety. Navštívili jsme lázeňské město Karlovy Vary a chomutovský Aquasvět, kde jsme všichni po dlouhém týdnu mohli ulevit unaveným svalům. V osobním volnu jsme hráli ping-pong jak žáci proti žákům, tak i učitelé proti žákům. Souboje byly těsné.
V pátek jsme se s radostí vrátili domů na zasloužený odpočinek plni nadšení z nově nabytých dovedností. Díky patří hlavně odvážnému učitelskému sboru, který se nebál s námi na kurz vyrazit.

Veronika Konrádová, Kamila Staňková, 2. C

Posledního turnusu lyžařského výcviku se ve dnech 3. – 7. 2. zúčastnila třída 2. D

Náš lyžařský výcvik nezapočal nejšťastněji. Počasí bylo mizerné, pršelo a sníh téměř žádný nebyl, proto se první den musel obejít bez lyžování. Štěstí se na nás usmálo v úterý, když jsme všichni po probuzení zjistili, že přes noc pořádně nasněžilo! Neotáleli jsme a hned po snídani vyrazili na sjezdovku, kde jsme byli rozděleni do týmů. Následující dva dny jsme každé ráno po snídani a odpoledne po obědě vyrazili lyžovat. Ti z nás, kteří na lyžích stáli poprvé, zvládli za tak krátkou dobu udělat veliký pokrok, avšak i pokročilí a zdatní lyžaři se naučili spousty nových věcí. Až na pár nepříjemných pádů jsme si lyžařský kurz užili a dlouhé večery nám naši instruktoři zpestřili zajímavými přednáškami. Pak už byl každý rád, že si po náročném dni trochu oddychl.

Dominika Čonková, Dominik Vlček, 2. D