Ve dnech 28. až 30. listopadu 2019 se naše škola prezentovala na 24. ročníku „Schola Pragensis 2019“. Zástupci školy JUDr. Vladimír Řápek, Ing. Pavel Bradáč, Anna Franzová a Adéla Valentová, DiS., na přehlídce informovali veřejnost o středním vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostně právní činnost. Výstavní stánek naší školy, na svém již tradičním místě ve 4. poschodí, se těšil velikému zájmu žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů. Zejména rodiče v odpoledních hodinách cíleně vyhledávali náš stánek, aby si doplnili informace, které získali z internetových stránek školy. Nejčastěji kladené dotazy se týkaly přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů a obsahu vzdělávání. Úspěšné prezentaci školy byli velmi nápomocni její žáci, kteří neúnavně informovali zájemce o svých studentských zkušenostech a návštěvníky přehlídky zvali na den otevřených dveří, který škola organizuje dne 7. prosince 2019. Na letošní Schole Pragensis 2019 nám pomáhali tito žáci: Martin Kovář (4. B), Eliška Jurošková (4. C), Michal Martínek (3. A), Michaela Pecoldová (3. A), Marie Zapletalová (4. C), Anna-Marie Rathouská (4. B), Daniel Günther (3. A), Ondřej Bártů (3. A), Arina Kolesniková (4. A), Martin Dymák (4. A). Všem děkujeme za výbornou spolupráci.