Dne 22. 11. 2019 se žáci sokolovské pobočky naší školy zúčastnili prezentace projektu 30. výročí sametové revoluce, který uspořádali žáci prvních ročníků Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově. Cílem této akce bylo připomenout si, že svoboda tu nebyla vždy, že není samozřejmostí a že si jí musíme vážit. Součástí projektu byly plakáty i několik písní zpěváků, kteří se stali symboly těchto významných dnů a kteří byli komunistickým režimem perzekuováni. V přednášce byly zmíněny další významné osobnosti, které bojovaly za naši svobodu a demokracii, byly v mnoha případech vězněny a mnohé dokonce položily své životy. ISŠTE tuto akci organizačně zaštítilo a za vynaložené usilí patří organizatorům i vedení školy obrovský dík. Tyto události je třeba si neustále připomínat, neboť „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji prožít znova.“

Jana Ryvolová (1. E)