Ke kulatým oslavám 17. listopadu se připojila naše škola několika akcemi. Začátkem listopadu navštívily druhé ročníky v rámci výuky dějepisu výstavy a workshopy zaměřené na význam sametové revoluce a 13. listopadu si žáci prvních a druhých ročníků připomněli formou projektového dne obě výročí – 1939 i 1989.
Projektový den měl dvě části. V první z nich byl promítnut film Z deníku Ivany A., který formou deníku studentky popisuje události roku 1989. K těmto událostem se vztahovaly i doprovodné prezentace, jež si připravili žáci a žákyně obou ročníků.
V druhé části zazněly vzpomínky učitelů a rodičů žáků na rok 1989, byly promítnuty fotografie ilustrující tehdejší dobu, vyvrcholením pak byla beseda s pamětníkem tehdejších událostí. Váženým hostem, který s námi zavzpomínal na dobu před třiceti lety, byl pan Tomáš Ctibor, člen tehdejšího stávkového výboru a poslanec Federálního shromáždění.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem, kteří se na přípravě projektového dne spolupodíleli, zvláště pak kolegům, kteří nám věnovali svůj čas a odpověděli na naše otázky.

Mgr. Lenka Vyorálková a Mgr. Lenka Růžičková