Dne 5. 11., 7. 11. a 14. 11. 2019 probíhala přednáška „Prevence kybernásilí“ (nabídka EU-projektu pro studující a školu). Akce se účastnily 1. ročníky naší školy.

Organizace Konsent se věnuje vzdělávání a prevenci sexuálního násilí a kybernásilí. V rámci vzdělávacího programu „POWE!R bezpečně na síti“ proškolí 20 vybraných žáků z různých SOŠ a SOU v tématu kybernásilí a dalších souvisejících tématech (mediální gramotnost, právo). Osvojí si také mnoho praktických dovedností (spolupráce v týmu, projektové řízení) a morálních postojů (pomoc druhému, rovnost mužů a žen).

Děkujeme za spolupráci.

pplk. Mgr. Kristína Bosáková