Dne 15. 10. 2019 se 7 žáků z třetích a čtvrtých ročníků naší školy zúčastnilo celodenního workshopu s názvem „Staňte se jedním z nás – přijďte si vyzkoušet den ve službě pražského policisty“, který uspořádalo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy v Muzeu Policie ČR. Celkem zde bylo 300 žáků různých středních škol.

Tři žáci ze čtvrtého ročníku si vyzkoušeli fyzické testy zdatnosti jako u přijímacího řízení k PČR. Naši borci je splnili na výbornou a obdrželi o tomto certifikát, který mohou uplatnit při zájmu o vstup do řad policie. Nejlepší umístění ze všech sportovců měl s nejvyšším počtem bodů náš Tadeáš Mrázik.

Dalším programem bylo seznamování se s prací jednotlivých složek policie, a to na stanovištích Speciální pořádkové jednotky, Pohotovostní motorizované jednotky, Odboru služby cizinecké policie, Odboru služby dopravní policie, Oddělení služební kynologie, Oddělení služební hipologie, Poříčního oddělení a Odboru kriminalistických technik a expertíz.

Na vlastní kůži si tedy všichni zažili váhu výstroje a výzbroje, zacházení s různým typem služebních zbraní, snímání daktyloskopických stop, trasologických otisků, vybavení vozidel a techniky dopravní policie a skupiny dopravních nehod, zátěž policejních potápěčů. Silným zážitkem pro žáky byl výcvik služebních psů, kde si sami vyzkoušeli, jak je fyzicky náročná role figuranta při výcviku psa.


vrchní komisař kpt. Mgr. etc Bc. Roman Češka