Jako každý rok, i letos se naše škola zúčastnila přehlídek a výstav škol. Tentokrát jsme vzdělávání na Střední policejní škole prezentovali na Veletrhu vzdělávání v Kladně (8. – 9. 10. 2019) a na Přehlídce škol v Kolíně (14. 10. 2019). Školu na výstavních akcích zastupovali JUDr. Vladimír Řápek, Anna Franzová, Ing. Pavel Bradáč a Adéla Valentová, DiS. Ve spolupráci s redakcí školního časopisu, nám byli nápomocni i redaktoři. V Kladně z řad žáků-redaktorů školu reprezentovali Anna Marie Rathouská (4. B), Martin Dymák (4. A), Tereza Frenzlová (4. B) a Lenka Bočková (4. B). Do Kolína s námi vyrazil opět Martin Dymák (4. A) a Arina Kolesniková (4. A).
Na všech výstavních akcích se náš stánek těšil značnému zájmu žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů. Naši zástupci prezentovali školu a zájemcům podávali informace k budoucímu vzdělávání a možnému uplatnění absolventů. Nejčastěji kladené dotazy se týkaly přijímacího řízení, předpokládanému počtu přijímaných uchazečů a obsahu vzdělávání. Žáci naší školy neúnavně informovali zájemce o svých studentských zkušenostech a zvali je na den otevřených dveří, jež bude škola organizovat v sobotu 7. prosince 2019.