Ve čtvrtek 19. září k nám přijeli studující a učitelé policejní školy Königsbrunn z Bavorska. V aule jim byly představeny všechny subjekty, které v areálu působí. Dozvěděli se také, jak to u nás v České republice chodí s přijímáním k Policii ČR, a porovnali si, v čem se liší základní odborná příprava v Bavorsku a u nás. Po zajímavé diskuzi se přesunuli na prohlídku areálu, byly jim předvedeny modelové situace policejní jednotky při zásahu a viděli i praktické ukázky sebeobrany.

Adéla Valentová, DiS.