Vracíme se ještě na konec června, kdy v rámci projektu Šablony II proběhl projektový den mimo školu k tématu „UNESCO – biodiverzita přírody.“ Proběhla prezentace a diskuse k tématu UNESCO (naše škola je členem Sítě přidružených škol UNESCO), úspěšná byla i práce ve skupinách – zpracování témat historie obce Mořina, fauna a flóra Mořiny a okolí, národní přírodní rezervace Karlštejn a těžba nerostných surovin v okolí Mořiny. Dvě redaktorky školního časopisu Ozvěny z Hrdlořez – Tereza Bočková a Linda Kratochvílová – se s námi podělily o zážitky z té „volnější“ části projektu.
V rámci projektového dne vyrazila třída 2. B na školní výlet do lomu Velká Amerika. Poslední možný den před vysvědčením, tudíž čtvrtek 24. 6. 2021 jsme vyrazili školním autobusem do obce Mořina.
Ten den nás nečekal jenom lom, ale i prohlídka podzemních důlních chodeb u Malé Ameriky. S povinnou výbavou v podobě helmy a malé baterky jsme s průvodcem prolézali chodbami. Avšak neobešlo se to bez komplikací. V polovině naší prohlídky zhaslo důlní osvětlení, a tak jsme museli po kluzké bahnité cestě s občasnými loužemi, někteří v bílých teniskách, přežít s našimi baterkami. Naštěstí jsme všichni zdolali tuto komplikaci bez pádu. A ke konci prohlídky náš nebojácný spolužák zazvonil na ducha Hanse Hagena, který v těchto chodbách straší.
Druhou část naší akce, lom Velká Amerika, jsme si mohli užít jako jen málokdo. K jezeru v lomu je přístup zakázán, ale jako třída policejní školy máme přeci jen nějaká privilegia😊. A tak za doprovodu pana průvodce jsme měli tu možnost se do něj jít vykoupat. Ti odvážnější skákali do vody z povolených vyšších míst, někteří si jen užívali klid a krásu lomu. Ale pro všechny to byl jistě nezapomenutelný zážitek.
Nakonec nás čekal jen pořádný oběd v místní hospodě a hurá domů.

Morina foto 3Morina foto 2Morina foto 1Morina foto 6Morina foto 5