Ve středu 20. října 2021 se uskutečnil projektový den mimo školu třídy 2. B – Poznáváme Kutnou Horu aneb Jak vytvořit článek do školního časopisu. Akce se uskutečnila pod vedením třídní učitelky Mgr. Evy Čížové a odborné poradkyně Adély Valentové, DiS., specialistky videozáznamu a šéfredaktorky školního časopisu Ozvěny z Hrdlořez. Navštívili jsme strašidelnou kostnici v Sedlci, dominantu Kutné Hory – gotický chrám sv. Barbory, prohlédli si historické centrum tohoto zajímavého města a prozkoumali Vlašský dvůr s královskou mincovnou, která je označována za „českou centrální banku středověku“. Nechybělo samozřejmě představení mezinárodní organizace UNESCO, jelikož Kutná Hora je od r. 1995 zapsána na seznamu světového kulturního dědictví a je nutno zmínit, že naše škola je členem Sítě přidružených škol UNESCO. Žáci se také podrobně seznámili s fungováním školního časopisu Ozvěny z Hrdlořez, dozvěděli se, jak napsat článek, a protože je paní Valentová také profesionální fotografkou, využili žáci možnost rozšířit si obzory i v této oblasti. Projektový den bude podrobněji zaznamenán v následujícím čísle školního časopisu.
Akce se díky dobré náladě všech zúčastněných i příznivému počasí vydařila.

Kutna hora nahled 2

Veškeré fotografie z proběhlé akce si můžete prohlédnout zde: https://www.zonerama.com/VPSaSPSMVvPraze/Album/7815183